Történelem a színpadon – A PPKE BTK ünnepsége a Szent László-évben

Kultúra – 2017. december 2., szombat | 11:02

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (PPKE BTK) rendhagyó történelemórával ünnepelte Szent László királyt Piliscsabán, a Stephaneumban, november 22-én.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A megemlékezés nyitányaként Nemesi Attila nyelvész, egyetemi docens, a PPKE BTK oktatási dékánhelyettese köszöntötte a közel négyszáz résztvevőt, akik a kar hallgatóiból, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szent László Óvoda növendékeiből és a klotildligeti Jézus Szíve-egyházközség tagjaiból kerültek ki.

A kar hallgatóiból álló, 15 éve működő, Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, egyetemi docens vezetette Boldog Özséb Színtársulat egy zenés történeti játékot adott elő, a jezsuita Illei János Salamon király, Lászlónak foglya című iskoladrámáját. A darab a mosoni síkságon játszódik 1080-ban: Árpád-házi Salamon volt király cselt forral László ellen, akit három évvel korábban, 1077 tavaszán az egész ország választott a királyi trónra. A cselszövést – az eredetileg Salamon táborába tartozó – Szabolcs vezér hiúsítja meg, akinek sebét maga László király kötözi be. A darab zárásaként Szent László Szűz Máriának ajánlja fel a koronát.

A színjátékot Horváth-Simon Eszter rendezte, és Matányi Marcell (László király), Arnold Dávid (Salamon), Lénárth Ádám (Szabolcs), Kashash Kerim Kornél (Első Vezér), Vámos Tibor (Második Vezér), Dovicsin Bence (Martinus püspök), valamint Kucséber Erika (Prologus, Epilogus) előadásában, a Kovácsné Zakócs Erzsébet (Nagykanizsa) készítette jelmezekben láthatták az ünneplők. A barokk iskolai színjátszásból nélkülözhetetlen allegorikus figurák az egyes szereplők tulajdonságait jelenítették meg a színpadon, vagy igyekeztek befolyásolni a hősöket. Énekelve kísértette a királyokat és hadvezéreket Hengán Kamilla (Bosszúállás, Harag), Lelkes Nóra (Csalárdság, Ravaszság) és Magyarics Dóra (Kevély Irigység, Ravaszság). Az allegorikus szerepek dallamát Dömény Krisztián zeneszerző, népzenész, népi citeraművész, a Bartók Béla Konzervatórium (Budapest) és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola (Szentendre) tanára, valamint Debreczeni-Kis Helga, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész növendéke komponálta.

Az előadás a Fújnak a fellegek Somogy megye felől… kezdetű népdallal (Nemespátró, Somogy) kezdődött Lelkes Nóra és Magyarics Dóra előadásában, majd a Gyönyörködhetünk nyilván, magyar népek… historikus népénekkel folytatódott Kakucs Katalin tolmácsolásában. Az ünnepség a legrégibb Szent László-népének (Szent László király, Istennek szolgája…) majd a Boldogasszony Anyánk kezdetű ősi himnuszunk közös éneklésével, Dömény Krisztián citerakíséretével zárult.

Fotó: Pilló Ákos (PPKE BTK, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet, Piliscsaba)

Forrás: PPKE BTK Dékáni Hivatal

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria