Teljes búcsút engedélyezett a Szentszék a grecciói jubileum alkalmából

Megszentelt élet – 2023. december 12., kedd | 15:39

Szent Ferenc grecciói karácsonyának 800. évfordulója alkalmából a Ferences Család legfőbb elöljáróinak kérésére a Szentszék teljes búcsú elnyerésének lehetőségét engedélyezte 2023. december 8. és 2024. február 2. között.

Amint a kiváltságot kérő levél felidézi, Szent Ferenc úgy akart megemlékezni Isten Fia születéséről Greccióban, „hogy a jászoltól indult, hogy eljusson egészen az Eucharisztia ünnepléséig, ahol Krisztus jelenvalóvá lesz a kenyérben és a borban”.

A kiváltság nyomán Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepétől, 2023. december 8-tól kezdve Urunk bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasszonynak jövő évi ünnepéig, 2024. február 2-ig a ferences közösségek templomaiban azok a hívek, akik az ott felállított jászol előtt imádkoznak, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek. A betegek és azok, akik fizikailag nem lehetnek jelen, szintén részesülhetnek a teljes búcsúban, felajánlva szenvedéseiket az Úrnak vagy jámbor cselekedetet végezve. A teljes búcsú elnyerésének megszokott feltételei a hívő ember számára a következők:  legyen a megszentelő kegyelem állapotában (súlyos bűnöktől mentes állapot); tudatosan szakítson a bocsánatos bűnökkel is; hittel imádkozzon egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot a Szentatya szándékaira.

* * *

A Ferences Család legfőbb elöljárói teljes levelének fordítását az alábbiakban közöljük:

A Ferences Család Konferenciája

Prot. N. 31/2023
Assisi, 2023. október 4.
Szeráfi Atyánk, Szent Ferenc ünnepén

A Ferences Család valamennyi testvére és nővére részére

Teljes búcsú Assisi Szent Ferenc „grecciói karácsonyának”
nyolcszázadik évfordulója alkalmából

Kedves testvérek és nővérek,

az Úr adjon nektek békét!

Assisiből írunk nektek, ahol összegyűltünk, hogy Szeráfi Atyánkat ünnepeljük, és hogy megosszuk veletek azt a nagy kiváltságot, amit a Szentatya a grecciói karácsony 800. évfordulója alkalmából ajándékozott nekünk. Szent Ferenc úgy kívánt ott megemlékezni az Úr születéséről, hogy a jászoltól indult, hogy eljusson egészen az Eucharisztia ünnepléséig, ahol Krisztus jelenvalóvá lesz a kenyérben és a borban.

A centenárium során, 2023. április 17-én a következő kérést intéztük a Szentatyához: „A hívek lelki megújulásának előmozdítása és a kegyelmi élet megerősítése érdekében azt kérjük, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepétől, 2023. december 8-tól kezdve Urunk templomi bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony – ford.) ünnepéig, 2024. február 2-ig az egész világon azokban a templomokban, amelyeket a Ferences Család tagjai tartanak fenn, a hívek, akik az ott felállított jászol előtt imádkoznak, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhessenek, valamint a betegek és azok, akik fizikailag nem lehetnek jelen, szintén részesülhessenek a teljes búcsúban, felajánlva szenvedéseiket az Úrnak vagy jámbor cselekedetet végezve.”

Az apostoli Penitenciárius jóváhagyta kérésünket, és megadta a felhatalmazást, hogy ezt a nyilvánosság előtt is kihirdessük.

Ezáltal valamennyi, a mi lelkipásztori gondozásunkban
lévő templomban minden hívő számára lehetőség lesz
a szokásos feltételek mellett a teljes búcsú elnyerésére
2023. december 8. és 2024. február 2. között.

Kérjük, juttassátok el minden helyre ezt a „kiváltságot”, amely szépen illeszkedik abba a Szent Ferenc és az Egyház között akkor kiépült különleges kapcsolatba, amelyben Ferenc teljes búcsút kért a pápától azok számára, akik meglátogatják a Porziuncolát. Reméljük, hogy ez az egész Ferences Családban lehetőséget nyújt a közösség megélésére és a lelki megújulásra valamennyi testvér és nővér számára.

Az Úr vigyázza lépteiteket, és fordítsa felétek irgalmát!

Miniszter generálisaitok és elnökeitek:

Frances Duncan OSF 
elnök IFC-TOR 

Massimo Fusarelli OFM 
miniszter generális 

Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv 
miniszter generális 

Kauser Tibor OFS
miniszter generális

Roberto Genuin OFM Cap
miniszter generális

Amando Trujillo Cano TOR
miniszter generális

* * *

A búcsú lényegével, lelki hozzáállásával és elnyerésével kapcsolatban 1967-ben Szent VI. Pál pápa által kiadott dokumentumot ITT teljes egészében elolvashatják.

Forrás: ferencesek.hu

Fotó: ofm.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria