Boldog Gnocchi mindenkiben Krisztus arcát kereste – A Don Gnocchi Alapítvány tagjait fogadta a pápa

Ferenc pápa – 2019. november 4., hétfő | 17:59

„A testi gyógyítással együtt kínálják fel a lélek gyógyszerét, Isten szeretetét” – buzdította Ferenc pápa a Boldog Carlo Gnocchi nevét viselő alapítvány mintegy 4500 tagját, akikhez október 31-én a vatikáni VI. Pál teremben intézett beszédet, tíz évvel alapítójuk, az 1902 és 1956 között élt Carlo Gnocchi atya boldoggá avatása után.

Az alapítvány számos rehabilitációs központot működtet Olaszországban betegek és fogyatékkal élők számára. Képzettségük gyümölcse, a szakértelem teszi hitelessé a világi hívek tanúságtételét a különböző társadalmi környezetekben – fogalmazott a Szentatya. – A szakértelem garantálja munkájukat akkor is, amikor az uralkodó kultúrával szemben haladva a törékeny, látszólag haszontalan életet védelmezik. A pápa szép segítségnyújtási és szociális valóságnak nevezte az alapítványt. Felidézte Tettamanzi bíboros tíz évvel ezelőtti homíliáját, amelyet Carlo Gnocchi boldoggáavatási szertartásán mondott, „Isten nyugtalan keresőjének és az ember bátor keresőjének” nevezve a lombardiai lelkipásztort, aki egész életében „Krisztus arcának lenyomatát kereste minden ember arcában”.

Boldog Carlo Gnocchi, a szeretet apostola hősies módon szolgálta Krisztust a gyermekekben, a fiatalokban, a szegényekben és a szenvedőkben, kezdetektől fogva szenvedélyes nevelőként végezve papi szolgálatát – tette hozzá a Szentatya. – Később tábori lelkészként megismerte a második világháború kegyetlenségét, először a görög–albán fronton, majd az alpesi katonákkal az oroszországi drámai hadművelet során. A frontról való visszavonulás idején fáradhatatlan jósággal szolgálta a sebesülteket és a haldoklókat. Érlelődött benne a gondolat, hogy létrehoz egy karitatív művet az árvák és a háborús robbanószerek által megcsonkítottak gondozására. Visszatérve Olaszországba megvalósította tervét. Vállalkozása nem pusztán szociális jellegű volt: Krisztus szeretete ösztönözte. Műve a krisztusi szeretet gyümölcse – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Carlo Gnocchi atya követői folytatják örökségét, amelyet apostoli buzgósággal és az evangéliumhoz való hűséggel kamatoztatnak – fogalmazott a Szentatya. Háláját fejezte ki a Don Gnocchi központok vezetőinek és felelőseinek, az orvosoknak, munkatársaiknak és az önkénteseknek, akik ma megerősítik elkötelezettségüket a szenvedők, a legtörékenyebbek iránt, az irgalmas szamaritánus és alapítójuk példája nyomán. Arra buzdította az alapítvány tagjait, hogy ne fáradjanak bele a betegség és a fogyatékosság nehéz határvonalán élők szolgálatába; a gyógymódokkal és a testi gyógyítás legfejlettebb technológiáival együtt kínálják fel a lélek gyógyszerét: Isten vigasztalását és gyöngédségét. Kiemelte: Boldog Carlo Gnocchi gondoskodó szeretetéből, papi érzékenységéből merítve arra kaptak meghívást, hogy a mindennapok konkrét tetteiben ötvözzék a szociális és egészségügyi szolgálatot az evangelizáló tevékenységgel.

Az idők megváltoztak a kezdetekhez képest, de ma is arra van szükség, hogy ugyanazzal a lelkülettel, magatartással haladjanak előre, amelyet Don Gnocchi így fogalmazott meg: „Aktív, optimista, kiegyensúlyozott és mélységesen emberi keresztények; akik a világra már nem úgy tekintenek, mint ellenségre, amit el kell pusztítani, vagy ami elől menekülni kell, hanem mint a tékozló fiúra, akit meg kell hódítani és szeretettel meg kell váltani” (A szív nevelése). Osztozni kell a testvérek szenvedésében, szükség van az együttérzés magatartására és kezdeményezéseire – hangsúlyozta a Szentatya. – „Együtt kell szenvedni”. Jézus az emberek iránti szeretetből emberré lett, hogy a végsőkig osztozzon létünkben, valósan, testében és vérében.

Az a társadalom, amely nem képes a befogadásra, nem képes védelmezni a szenvedőket és reményt adni nekik, elvesztette a könyörületességet. A Boldog Carlo Gnocchi atya nevét viselő alapítvány által működtetett központok és szolgáltatások Olaszországban és más országokban létrehozott hálózata jó modellként szolgál, mert arra törekszik, hogy egyesítse a segítségnyújtást, a befogadást és az evangéliumi szeretetet – mondta a pápa. Nagyrabecsülését fejezte ki szolgálatukért, arra bátorítva az alapítvány tagjait, hogy folytassák a megkezdett utat az elkötelezett segítségnyújtásban, amely nékülözhetetlenül hozzátartozik az Egyház evangelizáló küldetéséhez. Az evangélium hirdetését hitelesebbé teszi az a konkrét szeretet, amellyel a tanítványok tanúskodnak Jézusba vetett hitükről. Boldog Carlo Gnocchi emberi és keresztény tanúságtétele vezesse mindig választásaikat és tevékenységeiket – buzdította az alapítvány tagjait a Szentatya. Beszéde végén imáiról biztosította őket, áldását adva rájuk és az általuk gondozottakra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria