Ferenc pápa méltatta a Magyarország által is támogatott szíriai „Nyílt kórházak” projektet

Ferenc pápa – 2022. szeptember 5., hétfő | 11:28

Ferenc pápa szeptember 3-án, szombaton a Kelemen teremben találkozott a „Nyílt kórházak” elnevezésű szíriai projekt támogatóival. Az Egyház a program révén irgalmas szamaritánusként – megkülönböztetés nélkül – segít keresztényeknek, muszlimoknak egyaránt, akik a sokat szenvedett közel-keleti országban menedéket keresnek. A pápa méltatta a magyar kormány által is támogatott projektet.

A Szentatya megköszönte a felvezető szavakat Mario Zenari bíborosnak, aki már 14 éve képviseli a Szentszéket Szíriában, valamint Giampaolo Silvestrinek, az olasz AVSI alapítvány főtitkárának, akik az elmúlt napokban a Nyílt kórházak Szíriában a betegek kezelésére és a közösség újjáépítésére címmel szerveztek konferenciát Rómában. A Ferenc pápa támogatásával született „Nyitott kórházak” projekt 2017 óta több mint 80 ezer ingyenes kezelést biztosított a háború sújtotta szíriaiaknak.

Amint arról már hírt adtunk, a megbeszélésen felszólalt Magyarország szentszéki nagykövete, Habsburg-Lotharingiai Eduárd, mivel a magyar kormány elsőként támogatta a projektet. Erre utalt beszédében a pápa is: „Kedves Barátaim! A »Nyílt kórházak« kezdeményezésetek, mely három katolikus kórházat támogat Szíriában – ezek már száz éve működnek –, illetve négy orvosi rendelőt, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának pártfogásával működik. Élvezi a Pápai Alapítvány (Papal Foundation) és néhány püspöki konferencia támogatását, a magyar és az olasz kormányzati szervek segítségét, valamint katolikus humanitárius intézmények és önzetlen személyek nagylelkűségét.”

A drámai szíriai helyzetet elemezve Ferenc pápa az elmúlt 12 év véres konfliktusának szomorú következményeiről szólt. A számtalan halott és sebesült, a lerombolt lakónegyedek és falvak, a tönkretett infrastruktúra, elpusztult kórházak láttán felmerül bennünk a kérdés: ki fogja meggyógyítani Szíriát? A nemzetközi megfigyelők szerint a szíriai válság az egyik legsúlyosabb az egész világon, figyelembe véve a pusztítást, az egyre növekvő humanitárius szükségleteket, a társadalmi-gazdasági összeomlást, a szegénységet és az éhezést, ami drámai méreteket ölt.

A pápa elmondta, hogy egy olyan műalkotást kapott ajándékba, amely egy szíriai édesapát ábrázol, aki kimerülten hordozza gyermekét a vállán. Egyike a 14 millió belső kitelepítettnek és menekültnek, akik a konfliktus előtti szíriai lakosság felét teszik ki. Ez a megdöbbentő kép jelképezi a szíriai lakosság mérhetetlen szenvedését. Az Egyháznak ebben a drámai helyzetben tábori kórházként kell működnie, hogy ellássa a lelki és testi sebeket – buzdított a Szentatya. – Gondoljunk az evangélium szavaira, amelyek arról szólnak, hogy az Úr meggyógyít: „Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és az ördögtől megszállottakat. Az egész város az ajtó elé gyülekezett. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből.” (Mk 1,32–34) Már az apostolok ideje óta hű az Egyház a jézusi küldetéshez, a betegek gyógyításához. A pápa több ízben buzdította a papokat, főként nagycsütörtökön, hogy érintsék meg az emberek sebeit, bűneit, gyötrelmeit. A híveket pedig arra bátorította, hogy érintsék meg Jézus sebeit, a sok problémát, nehézséget, üldözést, betegséget és háborút, amely szenvedést okoz az embereknek.

A „Nyílt kórházak” projekt nyitva áll a szegény betegek előtt, legyenek azok bármilyen nemzetiségű vagy vallású emberek. Ez egy olyan Egyház képét mutatja, amely otthont akar kínálni az emberi testvériségnek. Az egyházi karitatív ellátó intézmények mindenki előtt nyitva állnak, ahol bárki otthon érezheti magát és megtapasztalhatja a méltó befogadás légkörét – különösen a szegények. A projekt kettős gyümölcsöt terem: egyrészt begyógyítja a testi sebeket, másrészt újrafoltozza a társadalom szövetét, mely a különböző etnikai és vallási csoportok mozaikjának élő tanúbizonysága Szíriában. Ebben az értelemben jelentőségteljes, hogy nagyszámú muszlimot is ellátnak a kórházakban, akik a leghálásabbak a segítségért. Szent II. János Pál pápa szavait idézve ez a kezdeményezés a szeretet fantáziájából fakad.

Jézust az irgalmas szamaritánus képében ábrázolja az ajándék kép, amit a pápa kapott. Az út szélén hagyott, kifosztott, vérző, alig élő ember jelképezi a drámai Szíriát, amelyet megtámadtak, kiraboltak és ájultan az út szélén magára hagytak. Krisztus, az irgalmas szamaritánus azonban nem feledkezik el róla, és nem hagyja egyedül. Vele tart a sok irgalmas szamaritánus: emberek, szervezetek, intézmények, önkéntesek, akik közül van, aki az életét is feláldozta felebarátja megsegítéséért. Valamennyiüknek háláját fejezte ki a Szentatya.

Végül idézett Fratelli tutti kezdetű enciklikájából, amelyben kölcsönös felelősségre szólítja a nemzetközi közösséget, hiszen mindannyian ugyanannak az emberi családnak vagyunk a tagjai.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria