Küzdjünk az egyenlőtlenség vírusa ellen! – A pápa üzenetet küldött egy vatikáni online konferenciára

Ferenc pápa – 2022. február 11., péntek | 17:50

A testvériség kultúrája az individualizmus és a közöny társadalmi vírusának ellenszere – hangsúlyozta a pápa videoüzenetében, amit a Betegek világnapja: jelentősége, célok és kihívások címmel február 10-én tartott, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma által szervezett online szemináriumra küldött.

Az egészségügy terén tapasztalható egyenlőtlenségek „társadalmi vírusát” csak a testvériség kultúrája gyógyítja meg, amely azon az elven alapszik, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk, egy Atya gyermekei – ezt a gondolatot hangsúlyozta Ferenc pápa  videoüzenetében.

A Szentatya az emberiséget és a világot fenyegető „betegségekre” figyelmeztetett: „Az individualizmus és a másokkal szembeni közömbösség az önzés olyan formái, amelyek sajnos felerősödnek a fogyasztói jólét és a gazdasági liberalizmus társadalmában; az ebből fakadó egyenlőtlenségek az egészségügyben is tapasztalhatók, ahol egyesek úgynevezett »kiváló ellátást« élveznek, míg sokan az alapellátáshoz is nehezen jutnak hozzá.”

A járvány megtanít arra, hogy a betegségeket globális, és ne csak egyéni jelenségként lássuk – emlékeztetett a pápa. – Soha ne felejtsük el azonban, hogy minden beteg ember egyedi eset, méltóságával és törékenységével együtt.

Az egész embernek van szüksége a gyógyításra: a testnek, az elmének, az érzelmeknek, a szabadságnak és az akaratnak, a lelkiéletnek...

A gyógyítást nem lehet részekre szedni, mert az emberi lényt sem lehet részeire bontani. Paradox módon megmenthetjük a testet, és elveszíthetjük az emberséget.

A betegség törékennyé és kiszolgáltatottá tesz. Felveti a betegség jelentésének, értelmének kérdését, melyre olykor nem találunk azonnali választ; keresésének irányvonalát Szent II. János Pál személyes tapasztalatával jelölte ki – jegyezte meg Ferenc pápa. – Ez egyben felszólítás arra, hogy

ne zárkózzunk önmagunkba, nyíljunk meg egy nagyobb szeretet felé, amely Krisztusé, aki megváltó szenvedésében részesévé vált minden emberi szenvedésnek.”

„Az Egyház mindig minden tőle telhetőt megtett a szenvedőkért: a fejlődő országokban gyógyszerelosztóival és egészségügyi intézményeivel, a legszegényebb betegek szolgálatában álló misszionáriusok munkájával, valamint a világ számos szentjével, akik egészségügyi tevékenységeket indítottak el, ezáltal szerzetesi kongregációkat hozva létre” – mondta üzenetében a Szentatya.

A pápa gondolatban a betegekhez, hozzátartozóikhoz, az orvosokhoz, az ápolónőkhöz, a gyógyszerészekhez, az egészségügyi dolgozókhoz, a kórházi lelkészekhez, a szerzetesekhez és az önkéntesekhez fordult, e szavakkal: „Mindezeket az embereket biztosítom arról, hogy imáimba foglalom őket: az Úr adja meg nekik a képességet arra, hogy meghallgassák a betegeket, hogy türelmesek legyenek velük, és hogy testben, lélekben és kapcsolataikban is gyógyítsák őket. Ferenc pápa kiemelte, hogy imádkozik minden betegért a világ minden pontján, különösen is azokért, akik leginkább egyedül vannak, és nem jutnak hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Üzenete végén Szűz Mária, a betegek oltalma anyai védelmébe ajánlotta az online szeminárium résztvevőit, és áldását adta rájuk.

*

Február 11-én van a betegek 30. világnapja, amelynek témája: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). A szeretet útján a szenvedők mellé állni. A február 10-én rendezett online szeminárium áttekintette a II. Szent János Pál által létrehozott világnap történetét, bemutatva annak gyümölcseit és hangsúlyozva üzenetének aktualitását.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria