A Máltai Szeretetszolgálat pályázatot hirdet a legszegényebb települések felzárkóztatására

Hazai – 2022. szeptember 22., csütörtök | 14:46

Az ország háromszáz legszegényebb településének felzárkóztatására ír ki pályázatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány. A „Felzárkózó települések” programban érintett falvakban induló segítő programok megvalósítására civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak pályázhatnak. A felhívást előzetesen társadalmi egyeztetésre bocsátják a program hivatalos oldalán.

A KSH adatai alapján kijelölt háromszáz legszegényebb településen mintegy 300 ezer ember él az átlagosnál lényegesen rosszabb körülmények között, az átlagosnál kétszer magasabb születésszám miatt pedig az érintett falvakban egyre nő a gyerekek és a fiatalok száma.

A kormány 2019-ben indította el a „Felzárkózó települések” programot, melynek végrehajtása eddig 118 településen kezdődött el, húsz karitatív és civil szervezet közreműködésével. A programban megjelenő uniós finanszírozás miatt a lebonyolításban is az uniós szabályozás érvényesül, ezért pályázatot írnak ki a megvalósító szervezeteknek.

A felhívás anyagait a „Felzárkózó települések” program hivatalos oldalán, a fete.hu felületen társadalmi egyeztetésre bocsátja a Máltai Szeretetszolgálat. 

*

A kormány „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) határozatának értelmében célzott programmal szükséges segíteni az ország háromszáz leghátrányosabb helyzetű települését. Az érintett falvakban zajló munka módszertanát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közel két évtizede működő, 2016-ban Magyar Örökség Díjjal is kitüntetett „Jelenlét” programja adja.

A KSH segítségével kialakított komplex szegénységi mutató alapján kiválasztott háromszáz településen egy-egy, a feladat iránt elhivatott szervezet valósítja meg – a „Jelenlét módszertan” alapján – a „Felzárkózó települések” program tevékenységeit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai koordinációjával.

A programban érintett településeken megvalósuló beavatkozásokat minden esetben helyi diagnózis felállítása előzi meg, amely alapján a megvalósító szervezet komplex, a szakterületi fejlesztéseket is magukba foglaló cselekvési tervet készít, rögzítve az adott településen szükséges beavatkozási területeket, a kialakítandó szolgáltatások, tevékenységek és fejlesztések körét, azok elindításának tervezett időpontját.

A kiválasztott települések 2019-től fokozatosan csatlakoznak a programhoz. Jelenleg 118 helyszínen már zajlanak a felzárkózást segítő tevékenységek. A megvalósításhoz eddig olyan, elsődlegesen civil és karitatív szervezetek csatlakoztak, amelyek az adott településen már a korábbiakban helyi tapasztalatokkal és kellő szakmai és adminisztratív kapacitásokkal rendelkeztek.

A programba újonnan bevonandó további 182 település kapcsán nyílt pályáztatás keretében keresik a települési megvalósítókat. Egy településhez egy, a program tevékenységeinek végrehajtásáért felelős települési megvalósító választható ki.

Tekintettel arra, hogy a programban uniós finanszírozás jelenik meg, a lebonyolításban a kapcsolódó uniós és hazai szabályozási követelmények érvényesülnek. Ennek megfelelően nemcsak az új szervezetek kiválasztása és bevonása tekintetében, hanem a már megvalósítói feladatokat ellátó szereplők esetében is igazolni szükséges az alkalmasságot és az alapvető uniós követelményeknek való megfelelést. Ezért a pályázat során a programba már bevont 118 település kapcsán a részt vevő szervezetek validációja is megtörténik.

A pályázat pénzügyi támogatással nem jár, támogató döntés esetén a szervezet arra válik jogosulttá, hogy az együttműködési megállapodás megkötését követően a támogatások rendelkezésre állása esetén a „Felzárkózó települések” program települési forrásait kezelje és a belső pályázati eljárásokon részt vegyen. A pénzügyi támogatás a hazai és uniós szabályoknak megfelelő, átlátható, informatikai rendszerrel támogatott pályáztatási és finanszírozási folyamatok keretében valósul meg.

A pályázati felhívás elérhető ITT. A FETE pályázati felhívás mellékletek elérhetőek ITT. Együttműködési megállapodás melléklet elérhető ITT.

A pályázati felhívással kapcsolatos észrevételeket szeptember 28. éjfélig várják.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: fete.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria