Százéves a mezőkövesdi Jézus Szíve-búcsú – Kiállítás nyílt a centenáriumhoz kapcsolódva

Kultúra – 2022. június 10., péntek | 18:45

A mezőkövesdi Jézus Szíve-templomban június 9-én kiállítás nyílt abból az alkalomból, hogy idén rendezik meg 100. alkalommal a településen a Jézus Szíve-búcsút június 26-án. A „Jézus Szíve, légy velem!” című tárlaton fotók, dokumentumok, miseruhák és szakrális tárgyak segítségével idézik fel a nagy múltú búcsú történetét.

„Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén” – a Jézus Szíve-, vagy ahogyan a helyiek nevezik, Szív-búcsúk kihagyhatatlan éneke csendült fel a jezsuiták által 1923-ban építtetett mezőkövesdi kistemplomban a kiállítás megnyitóünnepségén a helyi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjainak és a Jézus Szíve-templom énekkarának előadásában.

Fekete Zoltán polgármester a tárlatot megnyitó beszédében saját élményeit is megosztotta a jelenlévőkkel. Mint mondta, a száz évből ötvenet ő maga is átélt. Gyermekként a hetvenes évek legelején ministránsként vett részt a Szív-búcsún, majd ahogy az évek teltek, egyre nagyobb részt vállalt az ünnep szervezésében.

„Emlékszem az átvirrasztott éjszakára, amely megelőzte Paskai László bíboros úr érkezését; akkor én köszönthettem a főpásztort. Vagy azokra a keserves napokra, mikor olaszul próbáltam betanulni egy köszöntőt a nuncius úr érkezésekor. Felemelő és örök élmények ezek, ezért túlzás nélkül mondhatom, több ezer mezőkövesdivel egyetemben, hogy a Szív-búcsú életünk része.” A városvezető háláját fejezte ki a jezsuita atyák magvetéséért, akiknek a településen való megtelepedése, templomépítése és iskolaalapítása felpezsdítette a lakosság vallási életét.

„A Szív-búcsú, mint egy kőszikla, állt a történelem viharos éveiben is. A legvadabb kommunista időkben sem tudták a kövesdi búcsút ellehetetleníteni, pedig volt rá próbálkozás bőven. De a matyók és az ide zarándokló sok ezer ember Jézus Szíve-tisztelete beragyogta a lelkeket” – idézte fel a polgármester.

Tőkés György jezsuita atya a kiállításmegnyitón ismertette rendjének törekvéseit, missziós tevékenységét. A Jézus Társasága tagjai küldetésük során igyekeznek a helyi szokásokhoz igazodni, arra törekszenek, hogy a más kultúrákban fellelhető hagyományokat, értékeket – ha azok a katolikus hittel összeegyeztethetők – megőrizzék. Így tettek Mezőkövesden is, ahol a matyók megőrizték hagyományaikat, és a jezsuiták segítségével egyesítették azt Jézus Szívének tiszteletével. Ennek egyik példája, hogy a matyó hímzés jellegzetes színvilágát és motívumait alkalmazták az egyházi textíliákon, miseruhákon, oltárterítőkön, templomi lobogókon – ezeket is bemutatják a most nyílt tárlaton.

Mohay Tamás egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Néprajzi Intézetének igazgatója Jámbor László jezsuita szerzetes naplójából felolvasva idézte fel az első búcsú ünnepét: „1923. június 10. Jézus Szíve-templom első búcsúünnepe. Szentmisék: öt, hat, hét, háromnegyed nyolc órakor. Reggel óta szitál, néha zuhog az eső. Fél kilenckor eláll az eső. Háromnegyed kilenckor érkezett a rendházba József főherceg automobilon. Az ezredkürtös megadta a jelt, a katonaság fogadta, a zenekar játszott. Egy pár szóval fogadtam és bevezettem a portaszobába, hogy megkefélkedhessen és megmoshassa a kezeit. A reggelit a testvér elfelejtette elkészíteni. Míg váltok egy pár szót, jön Soppal Lőrinc pápai követ kocsija. Bocsánat, fenség, fogadnom kell a nunciust. Bevezettük a lányok és a legények sorfala közt, és vártuk Horthyné őfőméltóságát. A nuncius egy kissé haragudott a rendezés miatt, neki kell várni Horthynéra? Várt volna inkább ő a templomban rája! Sorba állítottam a Mária-lányokat, kik a Mária házát valaki közbeszólására nem hozták magukkal. Kiosztottam a szenvedés jelvényeit, Krisztus kínszenvedése jelvényeit kifaragva. Tehát 14 mogyorófa vesszőre kötött koszorú kellett virágokkal ékítve ezen csoporthoz. A körmenetről jóformán minden nagyobb budapesti napilap megemlékezett. Mozifelvétel is volt, de hogy miként sikerült, még nem hallottam.”

Mohay Tamás rámutatott, hogy kétféle búcsú létezik. Vannak a kegyhely vagy kegykép, -szobor köré szerveződő búcsúk, és vannak a templombúcsúk. A mezőkövesdi búcsú különlegessége, hogy előbb tartottak a településen Jézus Szíve tiszteletére ünnepet, mint hogy a templom felépült volna.

A teljes cikk ITT olvasható.

A tárlat július 20-ig tekinthető meg.

A 100. Szív-búcsúra, amely 2022. június 26-án lesz, szeretettel várják a híveket.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Jézus Szíve Plébánia, Mezőkövesd

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria