A temető a béke hazája – Megújultak a piarista sírboltok a Fiumei úti sírkertben

Megszentelt élet – 2021. október 12., kedd | 17:44

A Piarista Rend Magyar Tartománya fennállásának 300. jubileumi évében október 8-án a Fiumei úti sírkertbe várták hálaadásra és megemlékezésre a rend intézményeinek egykori és jelenlegi tanárait, diákjait, munkatársait és pártfogóit. Az egész napos programsorozat keretében áldották meg a megújult piarista sírboltokat.

A délelőtt folyamán a budapesti Piarista Gimnázium diákjai húsz tematikus sétából választva ismerkedhettek meg a sírkert piarista vonatkozású nevezetességeivel és emlékeivel.

Többek között egykori miniszterelnökök, művészek, feltalálók és mérnökök, neves piaristák és diákjaik síremlékei mentén fedezték fel tanáraik és a Nemzeti Örökség Intézete munkatársai segítségével történelmünk kiemelkedő alakjait és eseményeit (1848-49 emlékezete, a szocializmus időszaka), sőt a sírkerttel kapcsolatos botanikai érdekességekkel is találkozhattak.

A séták végén Szakál Ádám tartományfőnök közös imádság keretében áldotta meg az új sírboltokat, ahol többek között Sík Sándor és Tomek Vince is nyugszik. Felidézte, hogy gyermekként a család ősei, nagyszülők, rokonok sírjait látogatva a helyi temetőben egy-egy – akár szenvedéssel is teljes – élettörténet segített neki megérteni, milyen összetett, de mennyire Istenhez tartó az emberi élet.

A síremlékben nyugvó piarista szerzetesekre és a temetőben lévő egykori piarista diákokra emlékezve hangsúlyozta, a múltnak nagy szerepe van identitásunk kialakulásában.

„Most itt piarista diákként visszük tovább azt az örökséget, azokat a történeteket, amik piaristákról szólnak, és amiket felnőve talán majd a mostani diákok is elmesélnek gyermekeiknek, s ez tovább formálja őket is” – zárta gondolatait Szakál Ádám.

Délután a meghívott vendégek is tettek egy sétát a temetőben, melynek során Koltai Andrástól, a piarista levéltár vezetőjétől hallhattak a rend ott nyugvó neves diákjairól, valamint a felújított sírboltokról.

Ezt követően a Magyar Piarista Diákszövetség mosonmagyaróvári tagozata megkoszorúzta a régi piarista síremléket.

Szabadtéri szentmisét mutatott be Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, hálát adva az elmúlt háromszáz év kegyelmeiért.

A szentmisén a szerzetesek, tanárok, diákok, konfráterek mellett részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Strommer Pál, a piarista diákszövetség elnöke; Bedekovics Péter, a Magyar Cserkészszövetség elnöke; a piarista, valamint a Sík Sándor nevét viselő cserkészcsapatok képviselői.

Kettős céllal jöttünk ide: hogy szentmisével emlékezzünk a Piarista Rend Magyar Tartománya 300. évfordulójára, és hogy megáldjuk a felújított piarista sírboltokat, amelyek azok emlékét őrzik, akiknek ma a rend három évszázados áldásos működését is köszönjük hazánkban – köszöntötte a püspök a megjelenteket.

Magyarok Nagyasszonya ünnepére emlékezve Cserháti Ferenc kiemelte, hogy a rend lelkiségében kezdetektől fogva meghatározó jelleget kapott Isten Szent Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának tisztelete.

Szentbeszédében az esztergom-budapesti segédpüspök rámutatott: Mária igent mondott Isten tervére, így közreműködött annak megvalósításában, az emberiség megváltásában is. „Kalazanci Szent József már akkor Krisztus Urunk Édesanyjának oltalma alá helyezte rendjét, amikor nevet adott neki: a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról Nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje, vagy egyszerűbben: a Kegyes Iskolák Isten Anya Szegényeinek Kongregációja, és azt akarta, hogy szerzetestársai hozzá hasonlóan tiszteljék és szeressék Isten Szent Anyját. (…)

Mária-tiszteletünk akkor hiteles, ha Istenre irányítjuk tekintetünket, Istenre alapozzuk életünket és követjük a Szent Szűz kánai felhívását: »Tegyetek meg mindent, amit csak mond« az Úr; azaz éljünk vallásosan Jézus útmutatása szerint, és szerettessük meg gyermekeinkkel is az isteni bölcsesség útját, ahogyan ezt első szent királyunk is tette családja s népe körében, és Kalazanci Szent József is meghagyta fiainak.”

A szentmise végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott ünnepi beszédet, amelyben hangsúlyozta: Az evangéliumban kapott küldetésünk az, hogy Isten országát valósítsuk meg ott, ahová a Gondviselés állított minket. Ez a küldetés egyetemes, amint maga az evangélium is egyetemes.

A piarista rend karizmája, hogy a kereszténységet és a magyarságot nem szakítja el egymástól. Ezért a piarista lelkiségben a legegyetemesebb kereszténység teljes harmóniában van a nemzethez való küldetéssel.

Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, Istennek egy gondolata, ezért minden nemzetnek az a küldetése, hogy megőrizze magát, értékeit kimunkálja és felmutassa – folytatta a miniszterelnök-helyettes. – Azok a diákok, akiket a piaristák nevelnek, az élet minden területén a hit megélésére kapnak küldetést, így a mindennapi életükben, a szakmájukban, a magánéletükben és a közéletben is komolyan veszik és megélik hitüket, s ezzel formálva Magyarország egészét is.

Semjén Zsolt a kormány nevében megköszönte a piarista rend egyházépítő és nemzetmegtartó szolgálatát, kérve, hogy folytassák a magyar nemzet javára. Ahogy a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is mindenben számíthatnak a magyar államra – zárta beszédét a miniszterelnök-helyettes.

Az ugyancsak megújult régebbi sírboltnál Ruppert József mutatta be a sírok történetét.

Szakál Ádám tartományfőnök rövid elmélkedésében kifejtette:

ahogyan Jézus sírboltja nekünk, keresztényeknek nemcsak a halál utáni megnyugvás jelképe, hanem a feltámadás helye is, úgy minden temetőben a feltámadást is keressük.

A temető a béke hazája, s azok mellett, akik itt nyugszanak – bármilyen viszonyban is voltak életükben egymással, és bárhogyan is igyekeztek ideológiák felhasználni őket –, már békében várják, hogy Isten befogadja őket. Így a sírkert a nemzeti és piarista identitás ápolása mellett a béke megértésére is megtaníthat minket, ahogyan gazdag örökségünkön el-elgondolkodva sétálunk a sírok között – zárta gondolatait a tartományfőnök, majd megáldotta a síremléket.

Az ünnepi hálaadást a piarista cserkészcsapatok megemlékezése zárta Sík Sándor sírjánál.

A síremlékek megújulása főként a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, Móczár Gábor piarista öregdiák és munkatársai munkájának köszönhető.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria