Az iraki káld pátriárka karácsonyi felhívása: Ez a mi földünk és itt is akarunk maradni!

Kitekintő – 2017. december 25., hétfő | 14:02

Louis Raphael Sako iraki káld katolikus pátriárka december 20-án közzétett karácsonyi üzenetében szolidaritásra, újjáépítésre és párbeszédre szólította fel híveit.

Karácsonyi üzenetében Louis Raphael Sako arra kéri az iraki keresztényeket, hogy mutassanak szolidaritást a palesztin nép iránt, mely hetven éve szenved igazságtalanságot, miközben gyökereiktől is megfosztják őket. A pátriárka a hívők imádságát kéri, hogy Jeruzsálem a továbbiakban is Szent Város maradjon a keresztények, a muzulmánok és a zsidók számára – tájékoztatott december 20-án az AsiaNews katolikus missziós hírügynökség. Louis Raphael Sako Irak lakosságához is felhívással fordul, akik éppen csak felszabadultak az Iszlám Állam pusztító jelenlététől: a pátriárka azt kéri, fogjanak hozzá a házaik rendbetételéhez és az ország újjáépítéséhez. „Ez ma az előttünk álló legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznünk, hogy történelmünk egy új szakaszát nyissuk meg”– fogalmazott a főpásztor.

Sako pátriárka karácsonyi üzenetében emlékeztetett a keresztények ellen a közelmúltban elkövetett hátrányos megkülönböztetésre, a fenyegetésekre és a dzsihadisták által művelt visszaélésekre, melyek miatt a keresztény lakosság menekülni kényszerült a ninivei fennsíkról. Ez az exodus felére csökkentette az ország keresztényeinek a számát, amikor otthonaikat elhagyva menekülniük kellett: alig a fele maradt szülőföldjén annak a másfél millió iraki kereszténynek, akik az országban éltek a 2003-as amerikai invázió előtt. Ma ennek a térségnek a felszabadulása arra kötelezi az iraki kormányt, hogy azon dolgozzon, hogy a keresztények visszatérjenek otthonaikba és visszakapják a javaikat. A kormány feladata továbbá az is, hogy megóvja az őslakos keresztények jogait, elismerve kultúrájukat, közművelődésüket és azt az örökséget, mely Irak történelmének lényeges alkotó része.

A káld pátriárka arra is buzdította a híveket, hogy szabaduljanak meg a félelemtől, a borúlátástól és a személyes érdekektől, mely a megosztottság előszobája; egy igazi nemzeti partnerkapcsolat jegyében egyesíteni kell erőiket a közéletben. „Azzal a reménnyel, hogy a hátunk mögött tudhatjuk immár a háborút és a terrorizmust, a gazdasági válságot és a fegyverkezési versenyt; amikor a dzsihadista erők kegyetlensége az Iszlám Állam barbárságába torkollott – fogalmaz Sako pátriárka – most a reménység éltet bennünket, hogy erőinket a biztonság és a stabilitás célkitűzéseire összpontosíthatjuk.” 

Az elérendő célkitűzések között a Sako pátriárka a következőket sorolta fel: meg kell szilárdítani az igazi állampolgárság alapjait, békés módon kell megoldani a még függő problémákat, köztük a kurdok helyzetét a párbeszéden keresztül, ki kell küszöbölni a korrupciót, véget kell vetni a vallási jellegű hátrányos megkülönböztetésnek, elő kell mozdítani a gyökeres reformokat a jog, a politika, a társadalmi élet, a nevelés és a gazdasági élet világában és végül ki kell tűzni a következő demokratikus választásokat.

„Az a reményünk – fogalmazott Sako pátriárka –, hogy lassanként és fokozatosan újjáépíthetjük a hazánkat muzulmán testvéreinkkel együtt, hiszen a haza jövőjét nem lehet felépíteni tolerancia és az együttélés vágya nélkül. Csak így lehet újból ragyogó az a szép mozaik, ami maga Irak. Éppen ezért kell együtt járni a reménység útján a nemzetközi közösség segítségével és jelenlétével. Ez a mi földünk és itt is akarunk maradni!” 

Karácsonyi üzenete végén a káld pátriárka ismét az iraki egyházhoz fordult azzal a kívánsággal, hogy az egyház tudja olvasni az idők jeleit, és tudjon választ is adni Ferenc pápa gyakori kéréseire, mellyel a keresztény közösségeket arra buzdítja, hogy mélyítsék el életük lelki elemeit és szabaduljanak meg a hatalom és pénz utáni vágyakozásuktól. Őszinte kezdeményezésekkel haladjanak az egység irányába, Jézus Krisztus nyomdokain. A muzulmánokkal szemben becsületes párbeszédre van szükség, olyan dialógusra, mely túllép a formalizmuson, hogy igazi békét és biztonságot tudjon adni a tolerancia, az igazságosság, a szabadság és mindenki méltóságának előmozdításával.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria