XVI. Benedek emeritus pápa 94 éves

Kitekintő – 2021. április 16., péntek | 15:12

Csendesen, szűk körben ünnepli születésnapját az emeritus pápa. Vendégek fogadására, nagy ünnepségre nem készülnek a vatikáni kertekben található Mater Ecclesiae-kolostorban, ahol nyolc évvel ezelőtt történt lemondása óta visszavonultan él XVI. Benedek. Életét az imádságnak szenteli. Születésnapján köszöntjük őt.

Joseph Ratzinger 1927. április 16-én született. Kilencvennegyedik születésnapja az előző évek ünnepeinél is visszafogottabb. Korábban – utoljára 2018-ban – bátyja, Georg Ratzinger is személyesen köszöntötte, aki sokszor felkereste öccsét a Vatikánban, és akit XVI. Benedek 2020 júniusában – fivére halála előtt néhány nappal – még egy utolsó alkalommal meglátogatott Regensburgban.

Joseph Ratzinger személyi titkára, Georg Gänswein érsek – ugyanígy az emeritus pápa más közelmúltbeli látogatói – nyilatkozata szerint XVI. Benedek egészségi állapota a körülményeknek megfelelő. S bár testi ereje megfogyatkozott és hangja meggyengült, szellemileg kristálytiszta. Gänswein érsek az Alfa y Omega spanyol egyházi lapnak adott nyilatkozatában elmondta: az emeritus pápa

aggodalommal követi a német katolikus egyház életét érintő fejleményeket, „érzékelve az egység hiányát a hit alapvető kérdéseiben”.

A Tagespost című német katolikus hetilap április 1-jei számában beszélgetés jelent meg az emeritus pápával, melyben védőszentjéről, Szent Józsefről kérdezték XVI. Benedeket, aki kifejezte: nagyon örül annak, hogy Ferenc pápa a hívek figyelmébe ajánlja Szent Józsefet. „S ezért nagy hálával és mély egyetértéssel olvastam a Patris corde kezdetű apostoli levelet, amelyet a Szentatya annak alkalmából adott ki, hogy százötven évvel ezelőtt az egész Egyház védőszentjévé emelték Szent Józsefet. (...) Úgy vélem, a híveknek többször is el kellene olvasniuk és át kellene gondolniuk ezt a szöveget, mert sokat tehetne azért, hogy általában is megtisztuljon és elmélyüljön a szenttiszteletünk, különösen pedig Szent József tisztelete.”

Az emeritus pápa kiemelte: „Az Újszövetség úgy mutatja be Szent József történetét, hogy egyetlen szót sem közöl tőle. Ugyanakkor összhang van az álmában megjelenő angyal megbízása és saját cselekvése között: ez az összhang világosan elénk tárja, hogy milyen ember (...) József a hallgatásával beszél.

Némasága fejezi ki, hogy mindent elfogadott, ami Máriához és vele együtt Jézushoz fűződő kapcsolatából adódott.”

*

Joseph Ratzinger 1927. április 16-én született a bajorországi Marktl am Innben. Gyermekkorát az osztrák határ közelében, a Salzburgtól 30 kilométerre fekvő Traunsteinben töltötte. Itt kezdett latinul és görögül tanulni, s 1939-ben beiratkozott a kisszemináriumba.

1951. június 29-én, huszonnégy éves korában szentelték pappá, bátyjával együtt. VI. Pál pápa 1977-ben München érsekévé nevezte ki Joseph Ratzingert, majd ugyanezen év júniusában bíborossá kreálta. 1981-ben II. János Pál pápa az Egyházi Tanítóhivatal, a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki.

2005. április 19-én választották pápáva, II. János Pál utódjául. Pápaként a XVI. Benedek nevet vette fel – Nursiai Szent Benedek rendalapító, Európa védőszentje példáját követve, s XV. Benedek nyomdokain kívánt járni. Jelmondata: „Cooperatores veritatis” (Az igazság segítőtársai).

2013. február 11-én bejelentette, hogy lemond pápai hivataláról. Idén február 28-án a Corriere della Sera olasz lapnak adott nyilatkozatában az emeritus pápa megerősítette: nem bánta meg nyolc évvel ezelőtti „megszenvedett” döntését. „(...) teljes meggyőződéssel hoztam meg, és azt hiszem, jól tettem” – fogalmazott az interjúban.

„Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot – mondta XVI. Benedek pápa 2013. február 11-én, személyesen jelentve be lemondását a bíborosi konzisztóriumon. – Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak (...)”

Összeállította: Gátas Judit

Forrás: Corriere della Sera; Katholisch.de; Kathpress.at; Tagespost

Fotó: Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria