Emlékzarándoklatot tartottak Jakab Antal püspök nyomában

Külhoni – 2024. június 21., péntek | 16:34

Jakab Antal hitvalló erdélyi püspök börtönből való szabadulásának hatvanadik évfordulója alkalmából június 12-én diákok, hitoktatók és lelkipásztorok ötven fős csoportja végiglátogatta mindazokat a helyszíneket, amelyek a sokat szenvedett főpásztor életében meghatározóak voltak.

A zarándokcsoport a felkeresett települések mindegyikén – Kilyénfalván, Ditróban és Gyergyószentmiklóson – megismerkedett a püspök emlékét őrző helyekkel, a nevét viselő intézményekkel, és mindhárom helyszínen a kegyelet koszorúival is kifejezte a nagy előd emléke iránti tiszteletét. A közös imával, énekkel, előadásokkal és kulturális programokkal kísért utat Kolumbán Csilla tekerőpataki tanár a budapesti Keresztény Jövőnkért Alapítvánnyal közösen szervezte, és mások mellett a Barankovics István Alapítvány támogatta.

Jakab Antal gyulafehérvári teológiai tanárt, vicerektort és titkos ordináriust koholt vádak alapján 1951. augusztus 24-én tartóztatta le a kommunista államhatalom. Az egyházmegye későbbi püspöke 42 éves korától 55 éves koráig raboskodott Románia börtöneiben.

Az igazságtalan és kíméletlen fogságból 12 év 7 hónap és 23 nap elteltével, általános amnesztia következtében 1964. április 16-án szabadult. A szabadulás 60. évfordulójának évében a hitvalló főpásztor emlékét ápolók közössége több programmal is tisztelegnek Jakab Antal (1909–1993) előtt.

Az emlékzarándoklat első állomása a püspök szülőfaluja, Kilyénfalva volt, a zarándokokat Ilyés K. Imre helyi plébános fogadta. Köszöntő szavai után elimádkozták az Úrangyala imádságot, majd megtekintették az oldalhajóban lévő emléktáblát, a templomkertben Ambrus Levente kántor vezetésével elénekelték az ősi székely himnuszt, az Ó, én édes jó Istenem kezdetű éneket, majd megkoszorúzták a püspök mellszobrát.

Az egykori szülői ház helyén emelt új építmény falán emléktábla tájékoztatja az arra járókat: „Itt született 1909. március 13-án dr. Jakab Antal gyulafehérvári megyéspüspök”. A csoport tagjai röviden elidőztek a ház előtt, közben meghallgatták a Kolumbán Csilla tanárnő által felidézett történeteket a püspök gyermekkorából. Az ikerházban jelenleg is Jakab Antal közeli rokonai laknak.

Ditróban Baróti László Sándor helyi plébános fogadta a csoportot, bemutatta a katedrális méretű templomot, majd személyes emlékeket is beleszőve szólt Jakab Antal és Márton Áron püspökökről, lévén, hogy káplánokként mindketten itt, Ditróban kezdték papi szolgálatukat. Ditróból Gyergyószentmiklósra vezetett a csoport útja, ahonnan visszatértek Kilyénfalvára.

„Aki egy népnek hitet ad, gyökeret ver számára, amely mélyen hatol a földbe, és megsegíti őt tettekre” – mondta egyik szentbeszédében Jakab Antal. Egy másikban pedig így fogalmazott: „A gyermek felé csak egyetlen gesztus a legszebb, az ölelés, és aki ezt teszi, annak szívébe a legnemesebb öröm csörgedez vissza.”

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Varga Gabriella

Fotó: Sólyom Csilla

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria