Erdő Péter bíboros: Imádkozzunk és böjtöljünk nemzetünkért!

Nézőpont – 2022. március 1., kedd | 20:31

Az alábbiakban Erdő Péter bíboros az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye honlapján közzétett nagyböjti üzenetét olvashatják.

Kedves Püspök Atyák, Paptestvérek, Diakónusok, Katekéták, Munkatársak! Kedves Testvérek!

Új nagyböjt kezdődik. Bűnbánattal készülünk Krisztus megváltó halálának és feltámadásának ünnepére. Az idén különösen is érezzük a történések drámai erejét, de hitünk szemével meglátjuk azt is, hogy a gondviselő Isten kísér minket utunkon.

Amikor tavaly szeptemberben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, különösen a nemzetünkért felajánlott szombat esti szentmisén, az Oltáriszentséggel tartott hatalmas, békés, áhítatos és szinte átszellemült körmenetben és vasárnap a pápai záró szentmisén átélhettük, hogy a Szentlélek különös erővel van jelen közöttünk és hogy magával Krisztussal egyedülálló módon találkoztunk, sokan azt kérdezték: Mivel érdemeltük ki ezt, vagy miért kaptuk mi és éppen most ezt a felejthetetlen ajándékot?

Tudtuk, hogy az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus megrázó élménye felkészítette népünket és rajtunk keresztül az egész katolikus világot a II. világháború és az azt követő évek borzalmaira. Lelkünk mélyén arra gondoltunk, hogy most is rászorulunk a nagy segítségre, de inkább a kultúra válsága és a béke meg a jólét kísértései miatt. Meg talán azért is, mert környezetünk, a minket körülvevő természet jelzéseket küld arról, hogy az a fajta civilizáció, amelyet megszoktunk, a fogyasztói társadalom és a mindent a piaci nyereségnek alárendelő gazdálkodás már nem tartható sokáig. De arra nem gondoltunk, hogy egy éven belül – akárcsak 1938–1939-ben – valódi, súlyos háború fog kitörni a tőszomszédságunkban.

Kik vagyunk mi, és ki ez a szegény kis magyar nemzet, hogy Isten ilyen nagy megpróbáltatás előtt újra minket erősít meg egy hatalmas, kegyelmi öleléssel, és rajtunk keresztül bátorítja és vigasztalja a világot?

Legyünk a Gondviselés és az engesztelés népe, a „Találkozás” népe, a rászorulókat tárt karokkal fogadó hősies szeretet népe!

Kövessük Püspöki Karunk felhívását és böjtöljünk nemzetünkért! Kövessük Ferenc pápa felszólítását, és ajánljuk fel imáinkat és önmegtagadásainkat az egész világ és benne Európa békéjéért! Adja meg Isten, ahogy éveken át kértük, fővárosunk, népünk, Európa és az egész világ lelki megújulását!

Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Béke Királynője, Világ Győzelmes Királynője, könyörögj értünk!

Erdő Péter bíboros

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria