Ferenc pápa új dikasztériumot hozott létre

Ferenc pápa – 2016. augusztus 31., szerda | 19:58

Augusztus 31-én, szerdán közzétették Ferenc pápa „Humanam progressionem” kezdetű motu proprióját, amellyel a Szentatya Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma néven új hivatalt állított fel, melynek prefektusává Peter Turkson ghánai bíborost nevezte ki.

Az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma prefektusává kinevezett Peter Kodwo Appiah Turkson bíboros ez idáig az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke volt.

Az új dikasztérium 2017. január elsejével az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa, a „Cor Unum” Pápai Tanács, az Elvándorlók és Úton Lévők Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa, valamint az Egészségügyi Dolgozók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa egyesüléséből jön létre. Ezzel a dátummal az említett négy dikasztérium megszűnik, és hatályukat vesztik II. János Pál pápa 1988-ban közzétett Pastor bonus kezdetű apostoli konstitúciójának 142–153. terjedő pontjai. Az új dikasztérium egyik tagozata kifejezetten a menekültekkel és migránsokkal foglalkozik majd, és „ad tempus”, vagyis „egy időre” közvetlenül a pápa vezetése alatt működik, hangsúlyozva a Szentatyának a menekültek és migránsok helyzete iránti különleges figyelmét.

„Az egyház egész létében és működésében arra hivatott, hogy az evangélium fényében előmozdítsa az ember teljes fejlődését. Ez a fejlődés az igazságosság, a béke és a teremtett világ megóvása felbecsülhetetlen javainak gondozása révén valósul meg” – írja Ferenc pápa a motu proprióban (vagyis saját kezdeményezésére kiadott apostoli levelében – a szerk.).

Az új dikasztérium „különösen illetékes lesz azokban a kérdésekben, amelyek a migrációra, a szükséget szenvedőkre, a betegekre és a kirekesztettekre, a társadalom peremére szorultakra, a fegyveres konfliktusok és természeti katasztrófák áldozataira, a bebörtönzöttekre, a munkanélküliekre, valamint a rabszolgaság bármely formájának, illetve kínzásoknak az áldozataira, továbbá a méltóságukban veszélyeztetett egyéb személyekre vonatkoznak”.

Ezen túl foglalkozik majd az emberi jogokkal, különös tekintettel a munkával kapcsolatos jogokra, beleértve a kiskorúakét is, valamint az emberkereskedelemmel, a halálbüntetéssel és a leszereléssel.

Ebből a célból – olvasható a statútumban – az új dikasztérium felkínálja együttműködését a helyi egyházakkal, elősegíti és koordinálja a katolikus intézmények kezdeményezéseit, és kapcsolatot tarthat fenn olyan társulatokkal, intézetekkel és nem kormányzati szervezetekkel a katolikus egyházon kívül is, amelyek az igazságosság és a béke előmozdítása mellett kötelezték el magukat.

A dikasztérium arra kapott meghívást, hogy elmélyítse az egyház társadalmi tanítását annak érdekében, hogy „az széles körben elterjedjen, és a gyakorlatban megvalósuljon, továbbá hogy a társadalmi, gazdasági és politikai kapcsolatokat egyre inkább hassa át az evangélium lelkülete”.

A dikasztériumon belül létrehozzák a Karitatív Bizottságot, az Ökológiai Bizottságot és az Egészségügyi Dolgozók Bizottságát, amelynek elnöke a dikasztérium prefektusa, aki egyben a Caritas Internationalis illetékese is a statútumok értelmében.

Az új testület magára vállalja a Szentszék illetékességeit nemzetközi karitatív társulatok felállítása és felügyelete terén, valamint a hasonló célokból létrehozott pénzalapokra vonatkozóan is.

A dikasztérium elnöke a prefektus, akinek munkáját egy titkár és legalább egy altitkár segíti, akik lehetnek világi hívek is.

A motu propriót és „ad experimentum” (kísérleti időszakra) jóváhagyott statútumát a Szentatya augusztus 17-én hagyta jóvá a bíborosi tanács javaslatára.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria