Peter Turkson bíboros: Az a jó üzlet, ami a közjót szolgálja

Nézőpont – 2014. november 30., vasárnap | 20:03

A KÉRME (Keresztény Értékmegőrző Egyesület) és társszervezetei Értékek értéke konferenciát szervezett november 29-én, előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, könyvbemutatóval. A konferencia témája: Az üzleti vezető hivatása, tanúságtétele a hétköznapokban. A KÉRME sajtóközleményét adjuk közre.

Üzlet vagy közjó? Profit vagy keresztény értékek? Vagy inkább: üzlet ÉS közjó, profit ÉS keresztény értékek…? Ezeket a kérdéseket járta körül nemzetközi előadók szerepeltetésével a 2014. november 29-én Budapesten (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán) tartott konferencia. A rendezvényen neves külföldi előadók is megosztották tapasztalataikat a konferencia résztvevőivel. A legrangosabb előadók között említhetjük Peter Turkson bíborost, az Igazság és Béke Pápai Tanács (Iustitia et Pax) elnökét, José Mária Simone-t, a UNIAPAC Internationale elnökét, Burkhard Leffers-t, a Uniapac Europe leköszönő ét valamint Frank Spenglert, a Konrad-Adenauer-Stiftung képviselőjét.

A konferencia bevezető előadását Burkhard Leffers, a UNIAPAC Europe leköszönő elnöke tartotta. Előadásában kiemelte, hogy az üzleti élet horizontális síkjában értelmezhetjük a gazdasági tevékenységet, a függőleges tengelyen pedig a spirituális dimenziót. Ez utóbbi megközelítés vezetheti el az üzleti vezetőt, hogy testvérként kezelje munkatársait. Megfontolásra méltó gondolatként említette, hogy Ferenc pápa szerint a vállalkozás nemes hivatás, mely az Istentől kapott tehetség gyakorlása.

A fő támogató Konrad-Adenauer-Stiftung képviseletében felszólalt Frank Spengler, aki elmondta, hogy az eddigi tapasztalataik szerint Budapest fontos szerepet játszik az európai tudásmegosztásban. Előadásában kiemelte, hogy szervezetük Európa szerte a keresztény felelősségvállalás filozófiáját hirdeti, segítik az elmaradt régiók gazdasági felvirágoztatását, és fontosnak tartják a felekezetek közötti párbeszédet.

Csébfalvi János (a Door Training and Consulting Hungary vezetője) a vállalkozók oldaláról közelítette meg az értékek üzleti hasznát, és szavazásra feltett kérdéseivel új típusú gondolkodásra készítette a hallgatóságot. Olyan kérdésekkel lepte meg a hallgatóságot, melyeket eddig a magánélethez tartozónak ítélt a társadalom (például hogy boldognak érzik-e magukat, támogatják-e munkahelyek a közjót stb.), és ezeket a kérdéseket a társadalmi felelősség viszonylatába helyezve időnként igen érdekes eredményeket mutatott a szavazógép.

A konferencia főelőadását Peter Turkson bíboros tartotta az üzleti vezetők hivatásáról. A világban megjelenő legégetőbb problémákat és a keresztény egyház erre adott válaszait átfogóan ismertette, majd Az üzleti vezető hivatása című könyv tematikáját követve mutatta be az üzleti vezetők hivatásának fő elemeit a felismeréstől a helyes megítélésen át a megoldást hozó cselekvésig (A kötet most jelent meg először nyomtatásban magyar nyelven). A bíboros – a könyvet megjelentető Justitia et Pax Pápai Bizottság elnöke – kiemelte: az egyház társadalmi tanításának középpontjában minden ember alapvető méltósága áll, mert mindnyájan Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Előadásának végén két fontos üzenetet küldött a vállalkozók számára, egyben meghatározva a „jó” üzlet fogalmát: Az üzlet és annak dolgozói nem a te vagyontárgyaid! Az a jó üzlet, ami a közjót szolgálja!

Rohály Gábor (az Avaya Magyarország vezérigazgatója) és Baritz Laura domonkos nővér (a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a KETEG képzés szakfelelőse) közös előadást tartottak. Ebben komplex módon jelentek meg az Az üzleti vezető hivatása című könyv tartalmi elemei, azok elvi összefüggései, valamint gyakorlati alkalmazási lehetősége, illetve a Magyarországon elindított KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) képzés célja, formája és eredményei.

A vállalati értékteremtés lépcsőiről beszélt előadásában Héjj Tibor, a Proactive Management Consulting ügyvezetője. Rövid elméleti bevezetés után (Milton Friedman neoliberális megközelítésének értékteremtő hatásának elemzése), bemutatta a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) felelősségi szintjeit. Tudományos értékű előadásában ismertette a „for-benefit” vállalatok fő jellemzőit, és e koncepció által megjelenő új, a mainstream által „érintetlen” világ lehetőségét. Ezt követően kitért a CSV = Creating Shared Value, azaz megosztott értékek teremtése elvet követő vállaltok működési elveire is, majd előadása végén – a Katolikus Egyház társadalmi tanításában rejlő lehetőségek bemutatása után – személyes tanúságtételként elmondta, hogyan alapította a saját CSV típusú tanácsadó cégét, továbbá egy „for-others” típusú vállalatot.

A Kiss Ulrich jezsuita szerzetes által vezetett kerekasztal-beszélgetésen a meghívott vezetők, akik kimondatlanul eddig is „tanúságtevőként” működtek saját területükön, személyes elkötelezettségükről beszéltek, ki-ki a saját területén említve ennek gyakorlati megjelenését, majd üzemeteket fogalmaztak meg a hallgatóságnak.

Az üzleti vezető hivatása című könyv megjelenésének bejelentése mellett a konferencia fő célja a KÉRME Egyesület által elindított Értékek Értéke Program 2014 ismertetése volt, melynek célját, működési módját és várható eredményeit a délutáni szekció első előadójaként az egyesület elnöke, Bojta János (a TCORGAN Közigazgatás-fejlesztési Kft. ügyvezetője) ismertette. Elmondta, hogy ebben az évben a Keresztény ÉRtékMegőrző Egyesület (KÉRME) az ÉRME Üzleti Hálózat tagjaként hároméves programot indított az egyház társadalmi tanításának üzleti életben való megvalósítására. A program során olyan üzleti vezetőket szólítanak meg, akik hajlandók és képesek a hétköznapi gyakorlat szintjén is keresztény értékrend alapján vezetni eredményes vállalkozásukat. A hároméves eseménysorozat tehát az elhúzódó gazdasági válság által felvetett kérdésekre a Katolikus Egyház Társadalmi Tanítása válaszait tervezi bevezetni a köztudatba. A program a megfelelő felkészülés után a gyakorlati cselekvést, valamint a tapasztalatok hiteles továbbadását tartja a legfontosabb feladatnak, ennek megfelelően jelszava: Tudd! Tedd! Mondd!

Előadásának végén a KÉRME elnöke a program jelképes megáldására Peter Turksont kérte fel, majd a UNIAPAC nemzetközi szervezet vezetőivel együtt ünnepélyesen meggyújtották a program jelszavait magukon viselő három óriási gyertyát!

A program ismertetése után két sikeres vállalkozó – Kruchina Johanna ügyvezető igazgató (SIKA Hungária Kft.), Lőrincz György borász, ügyvezető (St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet) beszélt kötetlen módon saját elveiről, az elvek gyakorlati megvalósításában elért tapasztalatairól. A személyes hangvételű előadások után az előadók válaszoltak a moderátor illetve a hallgatók kérdéseire.

Ezt követően Csébfalvi János, a KÉRME nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese a UNIAPAC jelenlévő európai vezetőitől kért egy-egy rövid értékelést, melyekből egy érdekes nemzetközi körkép bontakozott ki.

A konferencia az UNIAPAC új elnöke, Franco Nava tartott záróbeszédet, melyben méltatta a konferencia szervezésének bensőséges hangulatát és az előadások színvonalát. Beszédében kiemelte, hogy fontosak ezek az európai találkozások, hiszen együtt kell dolgozniuk a hasonló értékrendet képviselő szervezeteknek, ha a keresztény egyház társadalmi tanításában megfogalmazott elveket át akarjuk ültetni a hétköznapok gyakorlatába.

A konferenciát szervező Keresztény ÉRrtékmegőrző Egyesület (KÉRME) 2006-ban megalakított civil szervezet, melyet azért hoztak létre, hogy tagjai kapcsolatot találjanak azokkal az embertársaikkal, akik hozzájuk hasonlóan azt keresik, hogyan tehetik jobbá üzletemberként, vállalkozóként a világot, akik többet szeretnének tenni mindazokért, akikért felelősséggel tartoznak. Az egyesület célja a keresztény életközösséget erősítő hálót szőni olyan emberek és szervezetek között, akik az üzleti életben a keresztény magyarság tradicionális alapértékeinek megtartásával vesznek részt, s akik számára természetes, hogy az üzleti életben való részvétel célja nem csak önmagában az üzleti siker, hanem szűkebb vagy tágabb környezetükben rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak, a közjónak a megteremtése.

A KÉRME nevéből és küldetéséből adódóan is több témakör mentén is foglalkozik a fenntarthatósággal, társadalmi igazságossággal, a társadalmi felelősségvállalással (CSR), illetve ezzel kapcsolatos vezetői felelősséggel és tevékenységekkel.

Ebben a tevekénységünkben nem vagyunk egyedül, testvérszervezetként együttműködünk az Érme Üzleti Hálózat több tagjával, és 2008 óta tagja vagyunk az UNIAPAC (UNion Internationale des Associations PAtronales Catholiques, Katolikus Munkaadók Szervezeteinek Nemzetközi Uniója) szervezetnek. 2013-ban egyesületünk akkori elnökét, Csébfalvi Jánost megválasztották az UNIAPAC közép-kelet európai elnökhelyettesének.

Fotó: Söjtöry Szabolcs

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria