Vegyük észre a szegényeket – Huszonkettedik alkalommal adták át a Szent Erzsébet rózsája díjat

Hazai – 2022. december 5., hétfő | 22:45

December 5-én, hétfőn este Budapesten, a Zeneakadémia nagytermében tartott ünnepi műsor keretében adta át Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Szent Erzsébet rózsája díjat. Erdő Péter bíboros ajánlása alapján idén Szigetvári Györgynének, a kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia karitászcsoportja leköszönő vezetőjének ítélték oda az elismerést.

Az ünnepi eseményen jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás; Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Karitász országos elnöke; Écsy Gábor karitászigazgató; az állami, kormányzati szervek képviselői és többen a korábbi díjazottak közül.

A kitüntetésre javasoltak közül ebben az évben Erdő Péter bíboros, prímás ajánlása alapján, Szigetvári Györgynének, a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia karitászcsoportja leköszönő vezetőjének ítélték oda az elismerést.

Szent Erzsébet rózsája díj

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Katolikus Szeretetszolgálat kezdeményezésére „Szent Erzsébet rózsája” elnevezéssel 1999 decemberében díjat alapított az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek elismerésére és a díjazott személyes példájának felmutatására.

A Szent Erzsébet rózsája díj – Pálffy Katalin szobrászművész alkotása – egy 95 mm átmérőjű bronz érem, mely előoldalán rózsát ábrázol, hátoldalán a következő felirat található: „Szent Erzsébet rózsája díj; Magyar Katolikus Püspöki Konferencia”.

A díjat kísérő oklevél, valamint az éremtartó tok Molnár Imre iparművész, akadémikus alkotása.

A díjazott immár hagyományosan több kiegészítő díjban is részesül. A korábbi években Márk Gergely rózsanemesítő a 2000-ben Rómában aranyéremmel jutalmazott Szent Erzsébet emléke elnevezésű rózsafajta töveit ajándékozta a díjazottaknak. Köszönhetően Godzsák Zoltánnénak, aki Szeged-Szőregen továbbra is termeszti és forgalmazza a Szent Erzsébet rózsáját, folytatódik a kiváló kertészmérnök által megkezdett hagyomány.

Hermann István a Szent Erzsébet rózsája díj átadásának emléket állító bélyegív bekeretezett díszpéldányával kedveskedik a díjazottaknak.

Orient Enikő textilművész és V. Andrejszky Katalin iparművész Szent Erzsébet rózsáiból összeállított virágcsokor-kompozíciójával is gazdagabbak lesznek a kitüntetettek, valamint egy Szent Erzsébetet ábrázoló aranyozott képpel ajándékozza meg a díjazottat.

A megjelenteket Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke köszöntötte, kifejezve örömét, hogy milyen sok embert ismer a jelenlévők közül. Ez azt bizonyítja, hogy a jó emberek gyakran találkoznak, ma is sokan vagyunk együtt – mondta a főpásztor.

„Szegények mindig lesznek veletek” (Mk 14,7) – Jézus szavait idézve az MKPK elnöke leszögezte: Biztos, hogy mindig vannak olyanok, akiken segíthetünk, de hála Istennek Jézus kijelentésében az is benne van, hogy minden korban élnek emberek, akik adakozni, segíteni is tudnak másokon, mégpedig önzetlenül.

A püspöki konferencia szándéka az volt ennek a díjnak az alapításával, hogy olyan személyeket tüntessenek ki vele, akik nem hivatásszerűen, nem fizetett alkalmazottként, nem is a hivatásuk szerint – tehát papként vagy szerzetesként –, hanem önkéntesen, odaadóan példaszerű szolgálatot végeznek a testvéreik javára.

Ma is egy ilyen személyt fogunk kitüntetni – mondta Veres András püspök. Egyúttal azt kívánta: találjuk meg a saját környezetünkben annak lehetőségét, hogy sokszor észrevétlen, mégis segítőkész emberek legyünk. Valamennyiünk környezetében vannak rejtőzködő szegények, akik valóban rászorulnak a segítségre, de valamilyen oknál fogva sohasem fognak sorban állni sem ruha-, sem élelemosztáskor. A mi feladatunk megtalálni és segíteni őket. Itt ma olyan emberek vannak, akik ezt bizonyára gyakorolják is a hétköznapokban, és készek arra, hogy másokat is megnyerjenek erre a feladatra.

A karitászmunkát végzők nagyon jól tudják, hogy mindig akadnak segítőkész emberek, de még jobban örülnénk, ha nemcsak nyugdíjas hölgyek, hanem nyugdíjas férfiak is, sőt még aktív korban lévők, vagy éppenséggel fiatalok is segítenék a Karitász nagy munkáját, mások felé fordulnának – mondta a győri megyéspüspök. – Ez olyan attitűd mindnyájunk szívében, amelyet a szeretet előhoz belőlünk.

Jó lenne, ha Jézus tanítása szerint megtanulnánk feltétlenül szeretni, és akkor a nálunk szegényebbek érezni fogják a szolidaritást, mások segítségét. „Kívánom, hogy ismerjük meg ezt a szeretetet, és minél több emberrel ismertessük meg, és hogy az adventi idő mindnyájunknak adjon bőséggel lehetőséget ilyen gesztusok megtételére, és ezzel kívánok az adventre lelkünket gazdagító felkészülést, karácsony áldott ünnepére!” – zárta gondolatait Veres András püspök.

Az MKPK elnöke ezt követően átadta a Szent Erzsébet rózsája díjat Szigetvári Györgynének.

A díjazott köszönetet mondott mindazoknak, akik segítik abban, hogy hatékonyan segíthesse az arra rászorulókat. Kiemelte, hogy soha nem egyedül munkálkodott, és hálát mondott Istennek, hogy mindig megadta az erőt, a kegyelmet a karitászmunka végzéséhez.

Szigetvári Györgyné, leánykori nevén Répási Rozália 1942. augusztus 9-én született Zalaegerszegen. Az Egészségügyi Főiskola elvégzése után ápolónőként dolgozott, majd az Országos Kardiológiai Intézetben lett ápolási igazgató.

1990-től egészen 2022 nyaráig – 80. születésnapjáig – szervezte és vezette a kispesti karitász munkáját. Időt, fáradtságot nem kímélve tevékenykedett 32 éven keresztül. A karitászcsoporthoz kapcsolódó, példaértékűen működő közösségnek is alapítója és lelke volt. Már akkor megszervezte a budapest-kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia karitászcsoportját, amikor még az országos karitász újra sem indulhatott. Tette mindezt úgy, hogy közben ápolónői hivatását vezetőként is sikeresen végezte. E munkáját 2000-ben Batthyány-Strattmann László díjjal ismertek el.

Nyitott és vállalkozó szellemű hozzáállásának köszönhetően az általa vezetett karitászcsoport tagjai nemcsak a hozzájuk fordulók fizikai szükségét enyhítik, hanem örömteli élményekkel, közös lelki programokkal is gazdagítják életüket. Rozi néni a szervezői, logisztikai feladatokon túl támogatókat szerzett, pályázatokat írt, és korát meghazudtoló módon részt vállalt a kemény fizikai munkában is. Szolgálatában férje – akit Caritas Hungarica díjjal tüntettek ki – állandóan támogatta.

Biztos pont ő mindenki számára, legyen az rászoruló, önkéntes, csoportvezető vagy a karitászközpont munkatársa. Az Egyház karitatív tevékenységének hiteles tanúságtevője. Minden helyzetben keresi és meg is találja a lehetőséget, hogyan lehet környezete javára. Hatékony együttműködést alakított ki a helyi szociális ellátórendszerrel. Munkáját a kerületi önkormányzat díszpolgári címmel is elismerte. Tíz évig az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye cigányügyi referense volt, és 1999 óta vezetője a Dél-Pesti Karitász Régiónak is.

Elkötelezett segítő szeretetével evangelizál, hitelesíti az Egyház szolgálatát.

A díjátadó ceremónia egyben jótékonysági est is volt, ahol a Vakok Batthyány-Strattmann László Otthona támogatására gyűjtöttek adományokat.

1982 szeptemberében kezdte meg működését a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Vak Gyermekek Szent Anna Otthona, mely Magyarországon egyedülálló módon látássérült és mozgás-, vagy hallássérült gyermekek gondozását, nevelését tűzte ki céljául, ekkor még a Batthyány téren. Oktatási tevékenységet 1991 óta folytat. Az intézmény megálmodója, létrehozója Fehér Anna, gyógypedagógus, aki haláláig volt az otthon igazgatója.

Az intézményegyüttes jelenleg a főváros XII. kerületében, országos hatókörben látja el az értelmi, látás-, hallás- és mozgássérült, családban nevelkedő, illetve állami gondoskodásban részesülő gyermekeket és fiatalokat. Az ellátás bejáró és bentlakó formában is megvalósulhat. A Batthyány négy intézményegységgel rendelkezik: óvoda, általános iskola, gyermekotthon és a felnőttek utógondozója.

Elsődleges missziója a gyermekek családi légkörben történő, sérülésspecifikus nevelése-oktatása, melyet teljes egészében áthat a katolikus szellemiség és a folyamatos lelki táplálék biztosítása. Az otthon jelenlegi igazgatónője Vörös Veronika, aki elmondta: az otthon pillanatnyilag hetven személyről gondoskodik, közülük hárman-négyen bejárók, a többiek bentlakásosak. A gondozottak között vannak kis-, illetve nagykorúk is. Az intézmény vezetője magával hozta az egyik gondozottat, Újfalusi Zoltánt, aki 1991 óta az otthon lakója. Elmondta: rengeteget tanult lélekben és szellemiekben is Fehér Anna nővértől, alapító igazgatónőtől. Az intézményben uralkodó légkört családiasnak nevezte, vigyáznak egymásra, ügyelnek arra, hogy senki ne érezze magányosnak magát. Zoltán zenét szerez és kántorkodik, emellett elmélyült az informatika tudományában is.

Az otthon támogatására a következő számlaszámon keresztül is van lehetőség: MKPK Titkársága, CIB Bank Zrt., 11100104-90012347-10000001.

Az ünnepi rendezvényen Fülei Balázs zongoraművész és a Prima Primissima díjas Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium diákjai adtak koncertet, művészi játékukkal emelve az ünnepi est fényét.

Az ünnepi jótékonysági este a Boldogasszony Anyánk eléneklésével ért véget.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria