15 millió fővel nőtt a katolikusok száma a világban – A Katolikus Egyház a statisztikák tükrében

Kitekintő – 2022. november 5., szombat | 17:00

A Fides hírügynökség közölte a 2020. december 31-én lezárt statisztikai adatait, melyekről az Egyház Statisztikai Évkönyvének legújabb kiadásából értesülhetünk. Ezek a számadatok betekintést nyújthatnak a katolikusok számára az Egyház helyzetéről világszerte. Az Egyház Statisztikai Évkönyvének 2020-as, legfrissebb számadatairól tájékozódhatnak az alábbiakban.

Idén október 23-án már 96. alkalommal rendezték meg a missziós világnapot, ebből az alkalomból, ahogy azt olvasóink már megszokhatták, a Fides hírügynökség néhány válogatott statisztikai adatot közöl, hogy áttekintést adjon az Egyház helyzetéről világszerte.

A táblázatok az Egyház Statisztikai Évkönyvének legutóbbi kiadásából származnak (2020. december 31-ig frissítve), és a hívek és papság létszámára, valamint az egészségügy, a jólét és az oktatás területén végzett tevékenységekre vonatkoznak. Végül áttekintést kapunk az Evangelizációs Dikasztériumra bízott egyházi feladatkörökről.

*

2020. december 31-én a világ népessége 7 667 136 000 fő volt; 89 359 000 fővel több, mint egy évvel korábban. A globális növekedés idén is minden kontinenst érintett. Ugyanezen a napon a katolikusok száma 1 359 612 000 volt; 15 209 000 fővel több, mint egy évvel korábban. Ez a növekedés Óceánia kivételével négy kontinenst érintett.

A világ püspökeinek száma mindössze egyetlen fővel, 5363-ra csökkent. Az egyházmegyés püspökök száma növekedett, a szerzetes püspököké pedig csökkent. Összesen 4156 egyházmegyés püspök és 1207 szerzetes püspök van.

A papok száma a világon 410 219-re csökkent, 4 117 fővel fogyatkoztak. Ismét Európában a legkiugróbb a csökkenés mértéke, majd Amerika és Óceánia következik. A papok számának növekedését Afrikában és Ázsiában regisztrálták.

Az állandó diakónusok száma összességében tovább növekszik, idén 397 fővel, 48 635-re nőtt ez a szám. Amerikában és Óceániában növekedést, Európában, Ázsiában és Afrikában azonban csökkenést regisztráltak.

A szerzetes papok száma 274 fővel 50 569-re nőtt. Amerikában és Óceániában csökkenés tapasztalható, Európában, Ázsiában és Afrikában azonban emelkednek a számok. Az elmúlt évek tendenciája folytatódik, miszerint összességében csökken a szerzetesnővérek száma; a csökkenés mértéke idén 10 553 fő. Összesen 619 546-an vannak a világon a szerzetesnővérek. Afrikában és Ázsiában ennek ellenére növekedés, Európában, Amerikában és Óceániában pedig csökkenés figyelhető meg.

A pap- és szerzetesnövendékek száma ebben az évben összesen 2 203 fővel 111 855-re csökkent. Növekedést csak Afrikában regisztráltak, míg a többi kontinensen fogyatkozás tapasztalható. A kisszeminaristák száma is csökkent egyházmegyékben és szerzetesrendekben egyaránt, 1592 fővel 95 398-ra. Amerikában, Ázsiában és Európában csökkenés, Afrikában és Óceániában pedig növekedés volt tapasztalható.

Az oktatás és nevelés területén az Egyház világszerte 72 785 óvodát működtet 7 510 632 nevelttel; 99 668 általános iskolát 34 614 488 tanulóval; 49 437 középiskolát 19 252 704 tanulóval. Emellett 2 403 787 középiskolást és 3 771 946 egyetemi hallgatót pasztorál.

Az Egyház által világszerte működtetett egészségügyi, karitatív és szociális intézmények közé tartozik 5 322 kórház, 14 415 gyógyszertár, 534 lepratelep, 15 204 idősek, krónikus betegek és fogyatékosok otthona, 9 230 árvaház, 10 441 óvoda, 10 362 házassági tanácsadó központ, 3 137 oktatási vagy szociális rehabilitációs központ és 34 291 egyéb intézmény.

A legutóbbi regisztrált változások szerint összesen 1118 egyházi feladatkör tartozik a Népek Evangelizációjának Kongregációjához. A dikasztériumra bízott egyházi feladatkörök többsége Afrikában (518) és Ázsiában (483) található. Ezt követi Amerika (71) és Óceánia (46).

Fordította: Varga Judit

Forrás: Fides.org

Fotó: Wikipédia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria