Szinódusi atyák egy csoportja megújította a Katakomba-paktumot

Kitekintő – 2019. október 22., kedd | 11:19

Az amazóniai szinóduson részt vevő atyák egy csoportja október 20-án, vasárnap reggel a Domitilla-katakombában megújította azt a paktumot, melyet a II. vatikáni zsinat idején negyven latin-amerikai zsinati főpásztor írt alá a szegények iránti szolidáris elkötelezettség jegyében.

Ugyanazon a helyen és ugyanabban a szellemben, csak a lépték más. 1965. november 16-án, nagyon közel a II. vatikáni zsinat december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás napján való lezárásához, mintegy negyven – főként Latin-Amerikából érkezett – zsinati püspök egy dokumentumot írt alá, melyet a zsinati püspöktestvéreiknek küldtek azzal a szándékkal, hogy így mozdítsák elő az elkötelezett szegénységet az Egyházban, és így teremtsenek meg egy szolgáló és szegény egyházat, ahogy azt XXIII. János pápa is sugallta.

A Katakomba-paktum aláírói – akikhez később a zsinat 2500 főpásztorából mintegy ötszáz csatlakozott – elkötelezték magukat, hogy szegénységben élnek, lemondanak a hatalom jeleiről és privilégiumairól, továbbá a szegényeket állítják lelkipásztori életük középpontjába. A Katakomba-paktum erős hatást gyakorolt a felszabadítás teológiájára, mely a hetvenes években született Dél-Amerikában.

54 évvel az első szövetség után, 2019. október 20-án, vasárnap kora reggel Claudio Hummes brazil bíboros, az amazóniai szinódus főrelátora szentmisét mutatott be a Domitilla-katakomba Szent Néreuszról és Akhilleuszról elnevezett föld alatti bazilikájában. A szentmise végén a részt vevő püspökök aláírtak egy dokumentumot, melynek címe: Katakomba-paktum közös otthonunkért. Egy amazóniai arcú, szegény és szolgáló, prófétai és szamaritánus egyházért.

Hummes bíboros homíliájában a jelenkor és a katakombák világa közt vont párhuzamot: „A keresztények akkor ezekbe a katakombákba temették el a vértanúikat, ezért szent ez a föld.” Emlékeztetett az üldöztetés régi nehéz időszakára, de egyúttal a keresztények nagy hitére is: „Az Egyháznak ezért vissza kell térnie saját gyökereihez, mely itt van, és Jeruzsálemben. A szinódus a II. vatikáni zsinat gyümölcse, és új utakat keres Isten Szava hirdetésének missziós feladatához. A világ nagy bajai a pénzhez kötődnek, mely a korrupciót, az ellentéteket és a hazugságot táplálja. Az Egyháznak azonban imádkozó egyháznak kell lennie.”

Az új Katakomba-dokumentum emlékeztet, hogy a szinódus résztvevői „örömmel élnek az őslakosság körében a folyó két partján, ahol megtapasztalták az evangélium erejét a legkisebbek között”. Az aláírók

elkötelezik magukat amellett, hogy megújítják a legszegényebbek melletti döntést, hogy elhagyják a gyarmatosító gondolkodásmódot és magatartást.

„Ígéretet tesznek a többi keresztény közösséggel való együtt haladás mellett, és hogy a fogyasztói élettel szemben örömteli mértékletességgel élnek. Elismerik a már meglévő egyházi szolgálatokat, de újabb utakat keresnek a lelkipásztori tevékenység számára.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria