A Szentatyában is van félelem az iszlámmal kapcsolatban – Székely János az ad limina látogatásról

2017. december 2. szombat 19:01

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai november 20. és 24. között ad limina látogatáson vettek részt Rómában. A küldöttség tagjával, Székely János szombathelyi megyéspüspökkel Somogyi Viktória beszélgetett a Vatikáni Rádióban.

– Vége felé közeledik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közel egyhetes ad limina látogatása. Minden püspök atya nagy lelkesedéssel mesélt a pápai audienciáról, amely rögtön az első napon a csúcspontot jelentette. Püspök atyának milyen személyes élményei voltak, mit emelne ki a találkozóból?

– Több mint két órát voltunk a Szentatyánál, nagy figyelemmel hallgatta a mondatainkat. Azt éreztem, hogy bölcsesség van benne, mélység, békesség. Nagy szimpátiával beszélt a magyarsággal való kapcsolatairól, a Buenos Airesben szolgáló Ward Mária Nővéreinek (Congregatio Jesu) életszentségéről, a velük való találkozásokról. Egy-két nevet is megemlítettünk, amely ismerős volt neki is, illetve Jálics Ferenc neve is felmerült. Szép és jó emléke van a magyarságról, említett egy mondatot, amit tud a nyelvünkön: Isten éltessen!

Ahogy telt az idő, egyre erősebben az volt az érzésem, hogy maga a Szentlélek van jelen abban a figyelemben, mélységben, ahogy ő válaszolt a kérdéseinkre. Éreztük, hogy nagyon árnyaltan látja a dolgokat. Nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy mennyire fontos az európai népek identitásának, nyelvének, kultúrájának megőrzése, átadása. A globalizáció, ha jól értelmezzük ezt az egységesülést, akkor nem az egyformaságot jelenti. Ez a globális világ, vagy a közelebb kerülő kultúrák nem minden nivellálódása, nem egy olyan szféra, egy olyan gömb, melyben senki között nincsen semmi különbség – ezt egyenesen, sátáninak mondta a Szentatya. Ideológiai gyarmatosításnak nevezte azt, amikor a férfi és a nő közti, a nemzetek közötti különbségeket el akarják törölni. Az igazi egységesülés, a nemzetek közti békesség és kapcsolatok erősödése azt jelenti, hogy megőrizzük a nemzetek sajátosságait. Ezt egy poliéderhez hasonlította: minden résznek megvan a saját értéke, amit őrizni és védeni kell.

Az is érdekes volt, hogy Európában az iszlám jelenléte is felmerült, és azt nem szokványos hallani, hogy a Szentatyában is van sok félelem ezzel kapcsolatban. Milyen fájdalmas, elgondolkodtató például azt látni, ha van egy vegyes házasság, a muszlim fél számára evidencia, hogy minden gyerek muszlim kell, hogy legyen. És ez a fajta mentalitás valóban félelmet kelt, és nyilvánvaló, hogy ez ilyen értelemben nem elfogadható.

Említette a Szentatya azt is, hogy gyakran megy Benedek emeritus pápához, mert egy nagyon bölcs embernek tartja, szívesen hallgatja. Kiemelte azt a mondatát az emeritus pápának, hogy a mai nyugati világunk nem is egyszerűen a hittől távolodott el, vagyis az apostáziája nem a keresztény hittől, hanem a teremtő Istentől van, és attól a gyönyörű rendtől, amit a Teremtő beleültetett a világba, például, hogy férfinak és nőnek teremtette az embert. A nyugati világunk a realitástól, a teremtéstől adott rendtől szakad el. Emiatt kerül lelki ürességbe, gyökértelenségbe.

Azt is említette, hogy nyugati kultúráink kezdik elveszteni a gyökereiket. Mennyire fontos lenne, hogy a gyerekek meghallgassák a nagyszülőket, merítsenek az ő bölcsességükből.

– Az öt nap során meglátogatják a kongregációkat, a pápai tanácsokat, illetve az államtitkárságra is eljutottak. Brenner János boldoggá avatása kapcsán milyen újdonságokról tud beszámolni?

– Nagy öröm és kegyelem, hogy a Szentek Ügyeinek Kongregációja javaslata alapján Ferenc pápa elfogadta és elrendelte Brenner János vértanú boldoggá avatását. Őt 1957-ben ölték meg, akkor huszonhat éves volt. Harminckét kézszúrással végeztek vele. Egy nagyon tiszta lelkű, derűs fiatal pap volt, aki rengeteg embert vonzott a templomba. Soha semmilyen politikai tevékenységet nem végzett, ilyen ambíciói vagy kijelentései nem voltak, sőt ’56-ban – amikor kifejezetten az látszott, hogy ennek hosszú távú sikere nem lesz – inkább hűtötte a túlzottan lelkesedő embereket. Nem volt politikai tevékenysége. Az ébredező vallási életet, ami körülötte kialakult akarta eltaposni az akkori diktatúra. Illetve a forradalom után újra meg akarták félemlíteni a magyar Egyházat és a társadalmat. Nagyon nagy öröm az ő boldoggá avatása. Amato bíborossal, a kongregáció prefektusával meg is egyeztünk, hogy elfogadja kérésünket, és május 1-jén, amikor a Szombathelyi Egyházmegye szokásos zarándoknapja van, lesz a boldoggá avatás Szombathelyen. A kongregáció prefektusa el fog jönni, ő fogja az egész ünnepséget vezetni.

– Ha a boldoggá avatásokról beszélünk, a Szombathelyi Egyházmegye kapcsán nem felejtkezhetünk meg Mindszenty bíboros ügyéről sem…

– Istennek hála, az ő ügye is gyakorlatilag a vége felé közeledik. A legutolsó döntések vannak csak hátra. Ez is egy nagyon örvendetes fejlemény, amit Amato bíboros közölt velünk. A posztulátor és a történészi bizottság is befejezte a munkáját, tehát már csak a végső szavazások vannak hátra.

– Egy másik fontos területről sem felejtkezhetünk el, a cigánypasztorációról…

– Nagyon szép volt, amikor a Szentatyával találkoztunk, emlékezett arra, hogy két hete voltunk itt Rómában a cigány testvérekkel. Ami benne is jó emléket hagyott: a cigányok vidámsága, nagy szeretetük, érzéseik, amit a pápa is megtapasztalt. Akkor a megújuló csatkai kegyhelyre kértük az ő áldását. Nagyon lelkesen hallgatta, amit a cigánypasztorációról mondok. Buzdított, hogy folytassuk ugyan így, azaz nagyon örült annak, hogy a magyar Egyház próbál nyitott szívvel közeledni a legszegényebbek felé. Elmondtuk a javaslatunkat, hogy szeretnénk a misekönyvet lovári nyelvre, dialektusra lefordítani – ahogy tettük ezt mi, magyarok 2008-ban elsőként a világon a Bibliával. Ezt szeretnénk folytatni a miseszöveg lefordításával. Minden nyelv történetében óriási lépés, amikor már nem csak a hétköznapi dolgokat lehet kifejezni, hanem sokkal mélyebb igazságokat is, és maga az Isten szava is elhangozhat az adott nyelven. Esztergomban a cigány miséinken, mindig felolvassuk az olvasmányt, evangéliumot cigányul. Eleinte a közösség egy része azt mondta, valamit ők sem értenek a szövegből, egy-két szó, vagy maga a megfogalmazás, új a számukra. Elsősorban nagyon egyszerű dolgokról beszélnek a nyelvükön: a főzésről, hogy hová mennek, mikor jönnek... Egy idő után azonban megszerették a cigány nyelvű olvasmányokat – volt például egy asszony, aki nagyon sokszor olvasta az olvasmányt, és a végén már szinte kiharcolta, hogy ő olvashassa. Azt mondta: a nyelvünk megnemesedett. Nagyon élvezte, hogy a cigány nyelvet ilyen gyönyörű dolgokra is lehet használni, mint az isteni ige kimondása.

Európának a legnagyobb kisebbsége a cigányság, 12–13 millió emberről van szó. Magyarországon is a lakosság 7–8 százaléka. Nem mindenki beszéli közülük a cigány nyelvet – anyanyelvi szinten körülbelül 15 százalékuk. A többi cigány ember is tud egy-két szót, tudja, hogy ez az ő nyelve. A köszöntéseket ismerik, az áldásokat megértik, és nagyon sokat jelent a számukra. Más országokban főleg Romániában, Törökországban a cigány nyelv nagyon élő. Tehát ez egy olyan nagy nyelv, melyre érdemes lefordítanunk a Bibliát, a miseszövegeket. Törekedni fogunk arra, hogy a fordítás ne magyar szavakkal pótolja a hiányzó fogalmakat, hanem a régi indiai nyelvekből – melyek a cigány legközelebbi rokonai – próbálunk kölcsön venni szavakat, ahogy ez a Biblia fordítása esetén is történt. Ilyen módon történik ez a nyelvújítás, gazdagítás.

– A kongregációkban milyen reakciókat kaptak a cigánypasztorációval kapcsolatos, fontos egyházi lépésekről?

– Voltunk az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériumánál, ami többek között foglalkozik a cigánypasztorációval is – ez egy nagy kongregáció, ahová egyesítettek négy korábbi pápai tanácsot. Továbbra is ott dolgozik az a nővér, akinek ez volt eddig is a legfőbb feladata; ő külön szót kért és elmondta, hogy a magyar cigánypasztoráció – a spanyol mellett – Európában az egyik legelevenebb, termékenyebb. Sok közösségi házunk van, ahol délutáni tanulást biztosítunk a cigány gyermekek, fiatalok számára. Elindult a munkatársképzés, hogy minden közösségben, ahol cigány testvérek élnek, tudjunk cigány lelkipásztori kisegítőt választani, képezni, hogy legyen egy kapocs a plébánia és a cigányság között. Rómából úgy látják, hogy mind a magyar kormány, mint az Egyház nagyon sokat tett ebben az ügyben.

– Meg kell említenünk az együttműködést a Görögkatolikus Egyházzal is a felsőoktatás, a pasztoráció területén…

– A Görögkatolikus Egyháznak nagyon régi hagyománya a nyitottság a cigányság felé. Sója Miklós görögkatolikus parókus több mint negyven éven át szolgált Hodászon, illetve Kántorjánosiban, ahol nagyon erős cigány közösségeket hozott létre, illetve külön cigány kápolnát is. Ő tanította írni-olvasni az ottani gyermekeket. Az ő tevékenységének köszönhető, hogy a putrikból házak lettek, igen gyakran az ő segítségével zajlott az építkezés. Ez volt a hőskora a cigánypasztorációnak. Ő le is fordította a görögkatolikus liturgia szövegét cerhári dialektusra. Azóta is nagyon gyönyörűen éneklik a hodászi, kántorjánosi cigány testvérek az énekeket.

– Püspökként első alkalommal vesz részt ad limina látogatáson. Milyen élményekkel tér haza, mi az, amit a pásztor tevékenységében hasznosít?

– Nagyon jó volt azt átélni, hogy minden kongregációban nagyon nagy figyelemmel hallgattak minket. Egy igazi dialógus volt, kíváncsiak voltak a véleményünkre, például a Szentatya Romániába történt meghívása, vagy a két román nyelvű egyházmegye helyzete kapcsán is; megkérdezték hogyan látjuk az ottani magyar nyelvű szentmisék lehetőségét. Minderről elmondhattuk a meglátásainkat. Nagyon sok inspirációt kaptunk arra, hogy a püspök mindenekelőtt legyen atyja a papjainak, kísérje figyelemmel, bátorítsa őket. Szó volt arról is, hogy a kultúránk ma sokkal sebzettebb, mint volt ötven évvel ezelőtt. Papnövendékeink is olyan családokból jönnek, hogy sokkal jobban igénylik a személyes odafigyelésünket – a püspöknek ez különlegesen is feladata, dolga. Vagy mennyire fontos egybekötnünk a hiteles lelki életet és a szegényekre való odafigyelést – ez az új evangelizáció két legfőbb oszlopa: a hiteles, mély, örömteli, megélt keresztényi élet és a szegények segítése. Ha ez a kettő együtt van, akkor az Egyház könnyen elfogadható, erős jel a hittől távolabb élő embertársaink számára is.

Lejegyezte: Kuzmányi István

Forrás: Vatikáni Rádió – a hangzó anyag ITT érhető el

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Nézőpont
Vezető híreink - olvasta már?
alljatok-gyermekeitek-mellett-orizzetek-lepteiket-apak-napi-koszonto-ferenc-papaval
Álljatok gyermekeitek mellett, őrizzétek lépteiket! – Apák napi köszöntő Ferenc pápával

Apák napja alkalmából Ferenc pápa gondolataival és gyermekkorunk imájával szeretnénk köszönteni minden édesapát, és hálát adni értük az Úrnak most és az év minden napján. Imádkozzunk értük, és kérjük Szent József közbenjárására Isten gazdag áldását életükre!

09:38
apa-tul-jo
Apa túl jó?

Az Új Ember katolikus hetilapban Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, pedagógiai szakértő „Életre nevelő” címmel havonta jelentkező rovatot indított. Az apai mérce lehet növelő, érlelő is, ha az apa valóban gyermeke igazi arcát látja – tudhatjuk meg Pécsi Rita legutóbbi írásából.

2018. március 18. vasárnap