Elhunyt Váralljai Csocsán Jenő görögkatolikus áldozópap

Hazai – 2021. február 16., kedd | 12:03

Életének 90., papságának 55. évében, 2021. február 12-én elhunyt Váralljai Csocsán Jenő görögkatolikus pap. A Görögkatolikus Metropólia igazi polihisztort vesztett el személyében – tájékoztatott a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Temetésére Piliscsabán, a klotildligeti római katolikus plébániatemplom altemplomában kerül sor, a járványhelyzetre való tekintettel zárt körben, azonban a szertartás online követhető lesz. Erről és a temetés pontos időpontjáról később adnak tájékoztatást.

* * *

Váralljai Csocsán Jenő 1931. április 7-én született Budapesten. Tanulmányait 1941 és 1948 között a ciszterciták budai Szent Imre Gimnáziumában végezte. Az intézmény államosítása után, 1949-ben a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégiumban folytatta tanulmányait, ahol aztán érettségizett is. 1958-ban írta doktori értekezését az akkori hittudományi karon, Az igazságos jövedelemelosztásról címmel.

1966. június 29-én a Hajdúdorogi Egyházmegye görögkatolikus áldozópapjává szentelték a palermói Santa Maria del Ammiraglio-székesegyházban. Papi pályafutásának fontos állomása, hogy pappá szentelése után huszonnégy évvel, 1990. szeptember 16-án a cunaulti apátságban V. Maximos antióchiai pátriárkával konccelebrált.

1966. november 19-én a Vatikánban tartott görögkatolikus magyar liturgiára kórust szervezett, hogy legyen, aki magyarul énekel – a történelemben először és azóta is utoljára – a Szent Péter-székesegyházban. 1998-ban görögkatolikus liturgiát komponáltatott Fekete Kiss Sándorral; majd később, 2010-ben újabb görögkatolikus, ősi magyar pentaton dallamokra épülő liturgiát komponáltatott Vígh Kristóf zeneszerzővel, aki felkérésére írta meg a Magyar virrasztást is. Ennek ősbemutatóját 2012. október 13-án tartották a budapesti Egyetemi templomban.

1966-ban kapott meghívást az Oxfordi Egyetemre, hogy közgazdaságtani és demográfiai kutatásokat folytasson. Többek között a negatív, vagyis fordított adózás elméletet, a gyermekszám-növekedés kérdését, valamint az I. világháború előtti magyar elvándorlás tényezőit vizsgálta. Számítógépes programot fejlesztett ki a gyermekszám-növekedési valószínűségek számítására és tanulmányozására. 1969-től 1994-ig tartott demográfiai előadásokat Oxfordban. A Queen Elisabeth House tagja lett, így az Oxford University Foreign Services Course szereplője is volt. Részt vett az Oxford University Strategic Studies Group munkájában, 1973 és 1974 között annak elnöke is volt.

Váralljai Csocsán Jenőt 1994-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem azzal a kéréssel hívta haza Magyarországra, hogy szervezze meg a szociológia tanszéket Piliscsabán. Az akkreditációt 1996-ban nyerte el az egyetem Társadalomtudományi Intézete számára.

Szociológiai, demográfiai témában több mint húsz publikációja jelent meg.

1972-ben Amerikában vizsgálta az odavándorolt magyarság helyzetét. Mindszenty bíboros támogatásával igyekezett rávenni a Vatikánt, hogy a mintegy harminc amerikai magyar görögkatolikus egyházközségből szervezzenek egyházmegyét, különben elvész az Amerikába vándorolt szegény magyarok óriási anyagi áldozata, amivel harminc templomot vásároltak, hogy magyarul hallhassák a liturgiát. Sajnos Mindszenty József hercegprímás halálával e törekvés elvesztette hathatós támogatását. Ezek a magyar egyházközségek azóta nagyrészt elenyésztek. Váralljai Csocsán Jenő a magyar külügyminisztériumban elérte, hogy szorgalmazzák a Hajdúdorogi Egyházmegye érseki rangra emelését, hogy a magyarság ebben is egyenjogúvá váljék a környező országokkal. E törekvés végül 2015-ben ért célt.

Kultúrtörténeti, művészettörténeti munkásságának alapja 1963 és 1964 között a klasszikus görög és bizánci művészeti emlékek tanulmányozása volt Itáliában, mely munkát 1964 és 1966 között Rómában, Firenzében és Velencében folytatott, különös tekintettel a reneszánsz műemlékek tanulmányozására.

Éveken át vizsgálta többek között Szent László király jelenleg Győrben őrzött hermáját, Lehel kürtjét és a Magyar Korona eredetét; utóbbiról 2011-ben adta ki értekezését.

2018. január 22-én Józsa Judit Művészetért Alapítvány Magyar Kultúráért életmű díjában részesült.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Élet és Tudomány

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria