Hinni annyit jelent, mint igent mondani Istennek – Mária-kongresszus Zalaegerszegen

Hazai – 2023. szeptember 13., szerda | 9:52

„Áldott vagy te az asszonyok között!” – ezzel a mottóval rendezték meg Zalaegerszegen szeptember 8–9-én a Zalai Mária Kongresszust, emlékezve a 75 évvel ezelőtt, 1948-ban tartott kongresszusra.

Idén van a 75. évfordulója az 1948. szeptember 7–8-án Zalaegerszegen megrendezett Zalai Mária Kongresszusnak, amely a katolikus Zala utolsó nagy lobbanása volt az üldöztetés előtt. A munkanap ellenére legalább 35 ezer ember és az akkori püspöki kar nagy része részt vett az eseményen. Zala megye újkori története talán legnagyobb rendezvényének a fő szónoka Mindszenty József bíboros, hercegprímás, egykori zalaegerszegi plébános és veszprémi püspök volt. Mindszenty József akkori beszédét ITT olvashatják teljes terjedelmében.

Az ünnepségnek hivatalos himnuszt is komponáltak Zalai Mária-himnusz címen, melynek szövegét Kollányi Fülöp ferences írta, zenéjét pedig Király László, a nagytemplom karnagya szerezte.

A zalaegerszegi Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület a Szombathelyi Egyházmegyével, a városi plébániákkal, a Mindszentyneummal, valamint Zalaegerszeg városával közösen szervezte meg idén a jubileum alkalmából a kongresszust.

A kétnapos esemény a Jézus Szíve templomban ünnepi szentmisével vette kezdetét, melynek szónoka Udvardy György veszprémi érsek volt. A megjelenteket Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök köszöntötte.

Mária személye gyűjt egybe bennünket – kezdte szentbeszédét Udvardy György. Rámutatott: Mária közbenjár értünk és tanít minket arra, mit jelent meghallgatni Jézus szavát és teljesíteni kérését. Ugyanakkor anyakét viselkedik: óv, bárorít, megért. Tudja mi a nehéz a számunkra, mivel küzdünk… Figyelmesen hallgat, azt készíti számunkra, ami kedves és jó, a vele való találkozás által formálódik a lelkünk.

Segíteni akar abban is, hogy mindent Krisztus alapján szemléljünk és bátran különböztessük meg a jót a rossztól. És ha segítséget kérünk Máriától döntéseinkben, ezt megkapjuk – tette hozzá az érsek. – Nem fog helyettünk dönteni, és nem kímél meg a döntéseink következményeitől. De bátorít, hogy küzdeni akarjunk a jóért.

Udvardy György arról is szólt: ez a kongresszus arra is ráirányíthatja a figyelmünket, hogy népünk mennyire ragaszkodik Máriához, és hogy ez milyen jó is. Becsüljük meg népünk vallásos hagyományait, és töltsük meg élettel a kegyhelyeket, mert szükségünk van erre. Mária megőriz bennünket a hitben, egyszerű ragaszkodásban, és ébren tartja bennünk az örök élet utáni vágyat. Egy születésnapot ünneplünk, és közben ráébredünk, mi vagyunk a megajándékozottak Mária által – mutatott rá az érsek.

Udvardy György teljes szentbeszéde ITT meghallgatható.

A szentmisét fáklyás körmenet követte a Jézus Szíve templomtól egészen a kertvárosi, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomig.

A litánia után Varga László kaposvári megyéspüspök tartott előadást Szűz Mária, a nők példaképe címmel.

Az előadás IDE kattintva meghallgatható.

A program tiszteletadással és közbenjárás kérésével folytatódott Szent Félix, Szent Margit és a fatimai látnokok, Szent Ferenc és Jácinta ereklyéi előtt. Ezt szentségimádás követte, amely egészen reggelig tartott.

Szeptember 9-én, szombaton a délelőtti szabadtéri szentmisét Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatta be a Széchenyi téri nagyszínpadon felállított oltárnál.

Hinni annyit jelent, mint igent mondani Istennek, az ő kinyilatkoztatásra. Hinni annyit jelent, mint kinyitni szívünket az ég felé, és befogadni azt a gyönyörű istenit tervet, harmóniát, amit ő beleültetett a világmindenségbe – fogalmazott Székely János.

Isten fel is tája az embernek gyönyörű tervét; nyugati világunk azért kerül krízisbe, mert elszakad ettől a forrástól. De jó, ha tudjuk, hogy a világ lakosságának nagy része nem így gondolkodik – hívta fel a figyelmet a püspök. – Kelet-Ázsiában 1970-ben 11 millió keresztény volt, ma 171 millió; Afrikában 1910-ben 12 millió keresztény élt, ma 630 millió. A Föld lakosságának csak 16 százaléka olyan ember, aki teljesen vallástalan, és az ez arány csökken – az emberiség „javíthatatlanul vallásos”.

Mert ezt diktálja az ember feje és szíve is. Az emberiségben ott van egy kiirthatatlan vágy a teljességre, illetve tudás a teljességről, amit semmi nem tud elvenni, aminek soha nem lesz vége, és amit ez a világ nem tud megadni.

A mai ünnep a hitünkben szeretne megerősíteni. Mondjuk ki a Szűzanyával együtt: Amit az Úr mond, mind megtesszük. Nyissuk meg a szívünket az ég felé, fogadjuk be az ő gyönyörű törvényét – buzdított a főpásztor.

Mindszenty bíboros életpéldáját a hívek elé állítva Székely János arról is szólt: az ünnep az ő nagy hitére is emlékeztet. Hálát adunk a jó pásztorért, aki nem futott el, amikor jött a farkas, és kész volt az életét is odaadni.

Erősítsen meg őseink hitében ez a mai ünnep – mondta a püspök. – Éljük meg azt családjaink körében, a hitelességben szegények iránti szeretetben és a kereszthordozás óráiban is.

Székely János teljes szentbeszéde IDE katintva meghallgatható.

A szentmisét követően fakultatív programokon vehettek részt az érdeklődők: Lőkösházi Mária előadásában Mária-szerenád hangzott el, meg lehetett tekinteni a Mindszentyneum időszakos és állandó kiállításait, a kisebbeket pedig népi játszóház várta.

Délután előadások hangzottak el a Mindszentyneumban. Többek között Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érseket hallgathatták az érdeklődők, aki a Mária-tisztelet fejlődéséről beszélt, Brenner József pedig családjának Mária-tiszteletéről szólt.

Az esti hálaadó szentmisére a Mária Magdolna-templomban került sor; a főcelebráns Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek volt.

A szentbeszéd ITT meghallgatható.

A liturgia után, a kongresszus záró programjaként Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi rockoperája, a Mária evangéliuma csendült fel oratorikus formában a templomban.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Összeállította: Szalontai Anikó

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria