Megújulás és misszió – Kettős jubileumot ünnepelnek Bicskén

Hazai – 2024. május 23., csütörtök | 19:13

Kettős jubileumot ünnepelnek a bicskei katolikusok: a plébánia 300 éves, a Szentháromság-templomot pedig 250 éve szentelték fel. Az ünnepi alkalomra programsorozattal készül a plébánia, amely május 23-án veszi kezdetét, és június 29-én zárul. A programokról és a plébániai életről Burbela Gergely (Burbela Grzegorz Ludwik) SVD plébánossal és Balázs Magdolna lelkipásztori kisegítővel beszélgettünk.

Bicske központjában áll a Szentháromság-templom, tornya már messziről hirdeti a katolikusok jelenlétét a városban. Idén 250 éve, hogy felszentelték, a plébániát pedig 300 éve alapították.

A jubileumi búcsúra triduummal készül a verbiták által vezetett plébánia: május 23-án, csütörtökön az este 6 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök; 24-én, pénteken este Papp Miklós mutat be szentmisét; 25-én, szombaton egész napos szentségimádást tartanak. Aznap este Magung Fransis SVD, a verbita rend tartományfőnöke lesz a plébánia vendége.

Május 26-án, vasárnap 11 órakor Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mutatja be a jubileumi búcsú nagymiséjét.

Számos program kapcsolódik az „Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10) mottójú ünnepségsorozathoz.

Május 23-án, csütörtökön 17 órakor nyitják meg a bicskei művelődési házban a Katolikusok Bicskén című kiállítást, amelynek anyaga nemcsak ott, hanem a Szentháromság-templom mellékoltárainál is látogatható.

A jubileumi események az idén 41. alkalommal megrendezett Bicske-napokhoz is kapcsolódnak, majd folytatódnak a júniusi hétvégéken.

Június 1-jén, szombaton este hat órakor a Szentháromság-templomban a Bicskéről származó rézfúvós Bazsinka család tagjai adnak koncertet, két zongorista közreműködésével.

Június 8-án futóversenyt rendez a Szent László-iskola és a plébánia.

Június 15-én, szombaton igazi kulturális csemegében lesz részük a látogatóknak: este 7 órakor nemzetközi kulturális est kezdődik a művelődési házban, amelyen India, Indonézia, Lengyelország és Magyarország népzenészei és néptáncosai lépnek fel.

Június 22-én, szombaton a Szentháromság-templomban az alcsútdobozi Echo kamarakórus ad koncertet.

A jubileumi eseménysorozatot június 29-én zárja a harmadszor megrendezett könnyűzenei dicsőítő Cordis Fesztivál. Aznap 17 órakor a Kossuth téren bemutatott szentmise főcelebránsa Németh László SVD belgrádi érsek lesz, aki az idei fesztivál fővédnöke.

Burbela Gergely plébános és Balázs Magdolna lelkipásztori kisegítő, a helyi Shvoy Lajos cserkészcsapat vezetője kalauzolnak bennünket előbb a művelődési házban, majd a templomban, együtt megtekintjük a 250 éves templomot és a 300 éves plébániát bemutató kiállítást.

Mint mondják, Bicske első temploma nem a mostani helyén állt, mert maga a település sem ugyanitt feküdt. Iratok bizonyítják, hogy az 1400-as évek elején már volt plébános Bicskén, akit Mihálynak hívtak, de többet nem tudni róla.

A középkori templom, amely Szűz Mária tiszteletére épült, a mostani városháza előtt helyezkedett el; a török kori már kicsivel közelebb a mai templomhoz. A most 250 éves templom egy kisebb feltöltött dombra épült; végleges formáját 1774-re kapta meg, és ekkor fel is szentelték. Titulusa nem egy szent, hanem a Szentháromság lett – valószínűleg figyelembe vették, hogy a településen ekkor főként protestánsok éltek.

Mivel az elmúlt években statikai problémák adódtak, a templomot fel kellett újítani; egy ideig még szentmisét sem lehetett bemutatni benne. Most már betonkoszorú tartja össze az épületet, ami sem kívülről, sem belülről nem látszik, de több száz évre teljes biztonságot nyújt. 2013-tól több ütemben zajlik az épület felújítása; várhatóan 2025-re fejeződnek be a munkálatok.

A Batthyány-birtokon épült plébániát 300 éve alapították. Az első plébános Padányi Biró Márton volt, aki később veszprémi püspök lett. Ekkor még a Veszprémi Egyházmegyéhez tartozott Bicske, hiszen a Székesfehérvári Egyházmegyét 1777-ben alapították.

„Alcsútot, Felcsútot, Csabdit a kétezres évek elején csatolták hozzánk, Szárligetet egy kicsit később. Az 1723-as évszám szerepel a plébánia pecsétjén, így tavaly indítottuk el a jubileumi évet, mely június 29-én zárul” – mondja a lelkipásztori kisegítő.

A művelődési házban rendezett tárlaton a plébániai közösségek is bemutatkoznak, így a Shvoy Lajos cserkészcsapat, amely 30 éve működik Bicskén, a ministránsok közössége, a Kalkuttai Szent Teréz Katolikus Karitász, a Fülemüle családközösség, a rózsafüzér-társulat, a Prohászka-imacsoport és az AcCordis együttes.

A plébánia történetéről fotókat láthatunk, például egy százéveset is, amely az 1920-as években történt harangszentelésnek állít emléket. Egy másik képen Bicske híres plébánosa, Tabódy István látható II. János Pál pápával a Szentatya 1991-es magyarországi látogatása idején.

Burbela Gergely atya elmondja: a plébános levelet írt a pápának, melyben kifejtette, hogy ha újra börtönbe zárnák, azt is vállalná az Egyházért. Mivel annak idején tizenkilenc és fél évet töltött börtönben, tudta, miről beszél. A szenvedések ellenére ott kapta meg a papi hivatását.

Balázs Magdolna még Tabódy atya idejében volt ministráns, sok emléket őriz róla: az egykori plébános renováltatta a templom külsejét, toronyórát hozatott, a református lelkésszel is jó viszonyban volt, a plébániát is rendbe hozatta.

Gergely atya hozzáteszi, amikor Tabódy István születésének 100. évfordulóján megemlékeztek róla, teli volt a templom. Mellszobra a templomkertben található.

A kiállításon egy énekeskönyvben feltűnik egy jól ismert karácsonyi ének, az Üdvözlégy, kis Jézuska kezdetű. Ennek egyik versszaka: „Ó, ha Magyarországban, Bicske mezővárosban jöttél volna világra, akadnál jobb országra.”

Mindenféle latin misekönyv és a plébánián fellelhető régi könyv is ki van állítva a tárlókban. A falakon a plébánosok portréi és hatalmas tablók, amelyek összefoglalják a plébánia és a templom történetét.

A művelődési ház előterében állították fel a hatalmas, gyerekrajzokból készített templomot, de megcsodálhatjuk itt a Szent László Általános Iskola diákjainak fotóiból készített kiállítást is, mely gyermeki nézőpontból ábrázolja a templomépületet.

Burbela Gergely atya elmondja: a Katolikusok Bicskén című kiállítást a „Bicske-napok” keretében nyitják meg. A plébánia jó kapcsolatot tart a várossal, a megnyitó pedig lehetőséget ad arra, hogy olyanokkal is találkozzanak, akik a templomba nem térnek be, ráadásul a kiállítás másik része a templomban van. „Ferenc pápa kérte, menjünk az emberek közé. Ez most ezzel a kiállítással és a jubileumi ünnepségsorozattal megvalósul: kimegyünk a városba, és megszólítjuk azokat is, akiket máskor nem tudnánk – mondja Gergely atya. – 11 ezren laknak Bicskén, azt mondják, ebből 6 ezer katolikus, de nagyon nagy ünnepeken is jó, ha 300 ember van a templomban, az átlag pedig 150.” A bicskei főplébániához tartozik Alcsút, Felcsút és Csabdi, Szárliget pedig Bicske filiája, de a környéken vannak olyan kistelepülések is, ahol nincsen templom. A nagy ünnepekkor csak Bicskén mutatnak be szentmisét, így Szentháromság vasárnapján és a nagyhéten is. Nyolc lelkipásztori kisegítő segíti a verbiták szolgálatát. „Most egy kivételével minden hozzánk tartozó településen van vasárnap szentmise. Amikor idejöttünk, volt olyan településünk, ahol havonta csak egy szentmise volt” – teszi hozzá Gergely atya.

A verbita szentek és boldogok oratóriumát 2023 novemberében alakították ki a sekrestyéből – hétköznap sokszor itt mutatják be a szentmisét.

A templomban a főoltáron kívül négy mellékoltár van; a Szentháromság-szobor a szentély mellett látható.

A templom mennyezetfreskói közül az egyiken maga a bicskei templom is helyet kapott, a kép a vatikáni zsinatot ábrázolja, a hatvanas években készült.

A templomtérben az ide járó művészek (köztük festő, keramikus, pirografikus, rajzfilmkészítő, bicskei fehér hímzést készítő művész, tűzzománcművész) munkáiból nyitottak kiállítást. Változatos képzőművészeti alkotásaik mellett még verseket is olvashatunk, amelyek a jubileumra készültek.

Miután megnéztük a kiállítást, betérünk a plébánia épületébe. Burbela Gergely atya 2020 augusztusában lett Bicskén plébános, mellette most az Indonéziából származó Sudarman Aloysius Gonzaga SVD, vagyis Algon atya szolgál káplánként.

„A megújulás jegyében tekintek a jubileumi programsorozatra. Szombaton egész napos szentségimádás lesz – hangsúlyozza a plébános. – A jubileumi imádságban elhangzik, hogy hálával és bűnbánattal megyünk a megújulás útján, hirdetni szeretnénk az evangéliumot a településeinken. A Cordis Fesztivál is jó alkalom erre, de a családközösségek is mindig meghívják azokat, akik újonnan költöznek ide. Bicskén tíz többgyermekes család tartozik a családközösségbe. Ifjúsági csoportot nehéz létesíteni, mivel a fiatalok nyolcadik osztály után a nagyvárosokba mennek tanulni, de van harminc ministráns a plébánián.”

A székesfehérvári egyházmegyében működő Prohászka Imaszövetség Bicskén is több tagot számlál, ők új hivatásokért imádkoznak. Az akolitusok számára kétéves kurzust indított Spányi Antal püspök. „Nagyon jól működik ez a rendszer, ez az Egyház jövője – mondja Gergely atya. – Együtt dolgozunk a lelkipásztori kisegítőkkel, beosztjuk a szolgálatokat, és havonta együtt imádkozunk. Rajtuk keresztül vagyunk kapcsolatban a falvakkal.” A világi lelkipásztori kisegítő, ha szükséges, keresztel, temet, igeliturgiát vezet, hittant pedig a hitoktatók tartanak.

A misszió kiemelkedően fontos a verbita lelkiségben. Gergely atya elmondja: mindig az emberek után kell menni, kitartónak kell lenni. „Evangelizáló eseményeket tartunk, idehívva más közösségeket, például a Szentlélek-szemináriumot. A jubileumi eseménysorozatot is ez a szándék hozta létre, mivel ekkor hallanak és megszólíthatnak minket.”

A lelkipásztori kisegítő hozzáteszi: „Az atyák mindenki felé nyitottak. Gergely atya beszélt egy városi programon Lengyelországról. Sokan voltak olyanok, akik nem templomba járó emberek. A személyes találkozások megnyitják a Szentlélek útját. A kiállításon is megszólíthatnak minket.”

„Amikor gyerekkórust hívtam, annyian voltak a templomban, amennyi embert még soha nem láttam ott – mondja Gergely atya. – A gyerekek által mindig jönnek a szülők. Anyák napján is tele volt a templom.”

Fotó: Lambert Attila

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria