Elhunyt Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes

Megszentelt élet – 2023. június 14., szerda | 15:06

Június 14-én Kairóban elhunyt Henri Boulad jezsuita szerzetes, lelkiségi író, akinek számos műve magyar nyelven is megjelent, valamint saját kérésére 2017 óta magyar állampolgársággal is rendelkezett. Több ízben járt hazánkban előadást tartani; Magyarországon élő rendtársait is többször meglátogatta.

„…a test feltámadása csak akkor történhet meg, ha előtte végbement a szív feltámadása, a lélek átváltozása: egy új, a szeretetre teljesen nyitott lény megszületése.”
(Henri Boulad:  
A halálban ugyanis megszületünk)

„Boulad atya már a mennyből mosolyog ránk. Ma reggel tiszta tudattal és egy cseppnyi humorral, ugyanakkor igen boldog békességgel elhagyta Kairót, visszatért mennyei Atyjához és Mesteréhez a Titokzatos Lélek szárnyain... Isten nyugosztalja honfitársunkat!” – fogalmazott Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Háza igazgatója, aki előadóként is több alkalommal fogadta az alexandriai jezsuita szerzetest Budapesten.

Elhunyt rendtársa jóbarátjának, lelki gyermekének ma reggeli leveléből is idézett Sajgó Szabolcs SJ: „Boulad atya, alexandriai jezsuita pap ma reggel, 92 éves korában távozott közülünk. Mindannyian tudjuk, alexandriai keresztények, zsidók és muszlimok, hogy mit köszönhetünk ennek a nagy szívű, toleráns és kulturált embernek. Abban az örömben és megtiszteltetésben volt részem, hogy sok éven át követhettem őt, és segíthettem neki az Alexandriától nyugatra fekvő, fiatal árváknak szánt iskolával kapcsolatos projektjében, és a saját lányom, Alexandrine is vele együtt dolgozott, hogy megszervezze az alexandriai jezsuita központban lévő archívumát egy alexandriai üzleti iskolában töltött külföldi gyakorlat során. Gyakran megfordult a családi házunkban Alexandriában, és intellektuálisan és emberileg is közel álltunk ehhez a nagyszerű emberhez. Ez nagy veszteség az összes egyiptomi keresztény közösség számára. Keresztény, muszlim és zsidó társaink ugyanolyan közel álltak hozzá és tanításaihoz.”

Henri Boulad SJ 1931-ben született Alexandriában, francia anyanyelvű katolikus családban, szír édesapától és olasz származású édesanyától.

Boulad 1950-ben lépett be a jezsuita rendbe, Bejrútban szentelték pappá 1963-ban. Franciaországban tanult filozófiát, Libanonban teológiát, az Amerikai Egyesült Államokban pedig pszichológiát és pedagógiát. Három doktorátust szerzett.

Visszatérve Egyiptomba az ifjúság nevelése és a szociális munka területén tevékenykedett, valamint lelkigyakorlatok vezetője lett. Felkarolta a leprásokat, mely akciójába bevonta a fiatalokat is. Kalkuttai Teréz anyával egyetértésben sokat tett a szegényekért Egyiptomban, majd Szudánban. „Teljesen önfeláldozásnak szentelt életéért” megkapta a francia érdemrend tisztikeresztjét. 1985-től a kairói Caritas vezetője lett, illetve alelnöke a szervezet római központjának. Gyakran tartott előadókörutakat Európában. 2007-ben magánlevélben szorgalmazta az Egyház reformját XVI. Benedek pápánál, de miután a levél kiszivárgott, bocsánatot kért az egyházfőtől. Henri Boulad ismert lelkiségi író, számos könyvét fordították le magyarra.

Henri Boulad az elmúlt években többször is arra figyelmeztetett, hogy

a politikai, gazdasági és migrációs válságnál sokkal mélyebb belső krízis őrli fel Európát, melyből a kivezető út az evangélium alapján megélt kereszténység lehet.

Forrás: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Fotó (archív): Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria