Michael Wallace Banach apostoli nuncius: Gyakorlatra kell váltani az életünkben a pápa üzenetét

Nézőpont – 2023. április 26., szerda | 20:57

Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa nyilatkozott szerkesztőségünknek Ferenc pápa közelgő, április 28–30-ig tartó apostoli látogatása kapcsán.

– Hogyan fogadta Ferenc pápa látogatásának hírét?

– Két nézőpontból közelíteném meg a kérdést. Elsőként a helyi egyház és az ország szempontjából. Amikor a pápa az eucharisztikus kongresszus alkalmából ellátogatott Magyarországra, megígérte, hogy visszatér. Megvolt tehát a várakozás. A pápa tartja a szavát: megígérte, hogy ismét ide látogat, eldöntötte és valóban eljön. Különösen érdekes, hogy Magyarország az első ország, amelybe kétszer látogat el: azt hiszem, ez az ország elismerésének jele. Másrészt a nunciatúra részéről és személyesen nekem is nagy öröm a látogatása. Az apostoli nunciatúra diplomáciai képviseletként van jelen az országokban, de ezzel együtt úgy is nevezzük, hogy a pápa otthona. Vagyis

a magyarországi apostoli nunciatúra a pápa otthona Magyarországon: megtiszteltetés a pápát itt fogadni.

Személyesen is hatalmas öröm, hiszen a nuncius a pápa képviselője. Nagy kihívás is, hogy itt lesz az Egyház feje. Nagyszerű érzés, örömmel és izgalommal tölt el, hiszen szeretnénk a leginkább méltó és vendégszerető módon fogadni. Én magam már második alkalommal veszek részt pápai apostoli utazás előkészítésében. Először 1998-ban, amikor titkárként dolgoztam az apostoli nuncius mellett II. János Pál pápa nigériai utazásának előkészítésén.

– Mi lehet az oka, hogy Ferenc pápa másodszor jön Magyarországra, miközben Olaszországon kívül egy országban sem járt kétszer?

– Magyarország meglehetősen közel van, ez megkönnyíti az utazást. Nem elhanyagolható, hogy 86 éves, nemrég néhány napot kórházban töltött. Magyarországra könnyebb eljönnie, mint egy másik kontinensre. És van egy másik, szintén földrajzi szempont:

a pápa nagyon aggódik az ukrajnai helyzet miatt. Magyarország határos Ukrajnával, és el tudom képzelni, hogy innen is felhívást intéz majd a békéért.

A pápa hangjára sokan figyelnek, súlya van. Húsvét napján az Urbi ez Orbi áldás alkalmából is felhívást intézett a békéért, de ha még közelebb megy a hadszíntérhez, akkor még erőteljesebben tud szólni, még nagyobb súlya lehet a szavainak. És azt hiszem, egyházon belüli okai is vannak. Magyarország büszke a keresztény hagyományaira, hitére. Ha nem is mindenki hívő, de

a hívők komolyak és elkötelezettek a hitükben: Ferenc pápa látogatása ennek az elismerése is.

Manapság kereszténynek lenni talán nem divatos, különösen nyugaton, de ezzel együtt itt Magyarországon az emberek meg tudják vallani és élni a keresztény hitüket a modern világban. Ez egy szép örökség, amit a pápa követendő példaként állíthat más országok elé is. Tudjuk a programját, elmegy majd a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonába a gyerekekhez, találkozik szegényekkel, menekültekkel, fiatalokkal – ezek mind prioritást jelentenek a pápaságában, és olyan dolgok, amelyeket a magyar egyház is megél a mindennapokban. Azt hiszem, egybeesés van ezen a téren a magyar Egyház és a pápaság céljai között. Látogatása egyrészt elismerés a pápa részéről a magyar Egyház felé, másrészt ezeknek a prioritásoknak a megerősítése.

– Nemrég ünnepeltük Ferenc pápa megválasztásának tizedik évfordulóját. Nuncius úr kiemelt néhány prioritást. Hogyan lehetne összefoglalni a pápaság fő vonásait?

– Néhány fő irányvonal jut eszembe, amelyek közül az első a reform: „Ecclesia semper reformanda”, vagyis az Egyház mindig a megújulás állapotában van. Meg kell vizsgálnunk az intézményeket, struktúrákat, és át kell gondolnunk, hogy valóban válaszolnak-e a mai, modern kor igényeire, szükségeire. Természetes, hogy mindig nehéz hátrahagyni a múlt dolgait, de meg kell tenni. Ez egy keresztény megközelítés, hiszen a keresztények a jövőbe tekintenek, nem szabad félnünk a jövőtől. A másik, hogy előtérbe állítja az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit: enni adni a szegényeknek, meglátogatni a rabokat… és néhány évvel ezelőtt hozzátette az irgalmasság egy új cselekedetét, a környezetünk védelmét. Ezek azok a helyzetek, amelyekben az Egyház a legszebb részét mutatja fel. A pápa arra hívja az Egyházat, hogy még jobban végezze azt, ami ennyire szép benne. És amikor a lehető legjobban tesszük meg azt, ami a legszebb részünk, akkor mutatkozik meg a maga súlyában az Egyház hitelessége. Egy másik prioritás, amelyre Ferenc pápa nagy hangsúlyt fektet, a Krisztussal való személyes találkozás. Budapesten, az eucharisztikus kongresszus zárómiséjén is elmondta: kereszténynek lenni nem csupán kulturális, társadalmi hovatartozás, hanem azt jelenti, személyes kapcsolatban lenni Krisztussal. A pápa nagyon dinamikusan, lelkesítően beszél erről, nagy hatást vált ki. Azt hiszem, azt szeretné, hogy a vele való találkozáson keresztül az emberek a Krisztussal való mély találkozást éljék meg.

– Hogyan készüljünk a pápalátogatásra?

– Úgy látom, nagy a lelkesedés, az emberek nagy szeretettel és felkészülten várják a pápát, sokan mondják, mennyire büszkék és boldogok. A látogatás központja Budapest, a pápa egészségi állapota miatt nem lehetett távolabbi utakat szervezni. Erről az jut eszembe, hogy a püspökök ötévente ad limina látogatásra mennek a pápához, ami küszöblátogatást jelent, átlépik a küszöböt a pápához.

Budapest városa lesz most három napon keresztül az apostoli székhely, és hívjuk az embereket mindenfelől, hogy megtegyék a maguk „ad limina látogatását” a pápánál.

Olyan ez, mint egy zarándoklat, mozgásban vagyunk, úton vagyunk, Krisztus felé tartunk, akit a pápa képvisel.

Imádkozzunk érte, és ez nem csak egy szokványos válasz. Én nagyon hiszek az imádságban, tudom, hogy hatékony, hegyeket mozgat meg, fényt hoz a sötétségbe. Imádkozzunk a pápalátogatás sikeréért, imádkozzunk a pápa egészségéért. Nemrég éppen azt mondtam valakinek, szeretnék 70 évesen ilyen energikus lenni, mint a pápa 86 évesen, de imádkoznunk kell, mert időskorban minden egyre nehezebb. A készületünk másik módja lehet, hogy az életünk középpontjába állítjuk azokat a dolgokat, amelyek Ferenc pápaságának is a középpontjában vannak. Ne csak nézzük és hallgassuk a pápát a televízióban. Ő egy céllal, egy üzenettel érkezik Magyarországra a katolikus közösséghez.

Amikor a gépe visszatér, leszáll Rómában, ránk vár majd, hogy folytassuk, amit elkezdett: éljünk látogatásának gyümölcseivel, tegyük gyakorlattá az életünkben azokat a célokat, amelyekről beszélt.

Gyakorlati tanácsként azt tudom mondani, hogy induljunk el jobban a szegények felé, figyeljünk jobban azokra, akik nem részesültek annyi áldásban, mint mi. És tegyünk a környezetünkért, ez egy beruházás a jövőbe. Ha eldobunk egy műanyag palackot, 1-2 ezer évig megmaradt, ha a szelektív gyűjtőbe tesszük, mi is hozzájárulunk a teremtett világ védelméhez. Van egy harmadik dolog is, amit mindannyian megtehetünk: legyünk emberségesebbek a többiekkel. A pápa, azon kívül, hogy a Katolikus Egyházat látogatja meg Magyarországon, üzenettel érkezik minden jóakaratú emberhez. És ha valaki nem is hívő, visszhangozhat a szívében az üzenete az emberségről. Igyekezzünk több emberséget mutatni mások felé: biztos vagyok benne, hogy ha így teszünk, nagy csodák tanúi leszünk itt, Magyarországon is.

Szerző: Thullner Zsuzsanna

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2023. április 30-i számában jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria