A Srí Lanka-i katolikusok az evangélium örökségével járulnak hozzá az ország megújulásához

Kitekintő – 2023. november 24., péntek | 19:38

A Fides hírügynökségnek nyilatkozva Valence Mendis kandi megyéspüspök arról beszélt, milyen nehézségek és remények között él a Srí Lanka-i katolikus közösség. A politikai és gazdasági válság sújtotta szigetországban az evangélium vigasztaló szava nagyon fontos ma sok ember számára. Meggyógyítja a szívet, mert Jézus a gyógyító – hangsúlyozta a püspök a november 18-án közzétett interjúban.

A Srí Lankán tapasztalható nehézségek és kihívások közepette a felülről jövő erő az egyetlen, amely megtart, valódi reményt és bátorságot ad. „Hitünknek köszönhetően bizonyossággal Krisztus keresztjéhez fordulunk, rá tekintünk. Jézus mondta: »Ha valaki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét és kövessen engem.«

Vele együtt át tudunk kelni a szegénység, a félelem és az igazságtalanság sivatagán, mert tudjuk, hogy ez az út az örömhöz, a feltámadás fényéhez vezet.

Az evangélium vigasztaló szava nagyon fontos ma sok ember számára, akik depressziósak és kimerültek. Meggyógyítja a szívet, mert Jézus a gyógyító” – fogalmazott a kandi megyéspüspök a Fides missziós hírügynökségnek adott interjúban.

Nyilatkozatában Valence Mendis püspök arról beszélt, milyen nehézségek és remények között él a Srí Lanka-i katolikus közösség ebben a történelmi időszakban. A szigetországot politikai és gazdasági válság sújtja, amelyből csak nehezen tud kilábalni. A válság az elmúlt évben súlyos társadalmi-gazdasági hatással volt a lakosságra, és jelentősen megnövelte a szegények és nincstelenek számát. „Az erőforrásokat, anyagi javakat tekintve szegények vagyunk; a családok a túlélésért küzdenek, sokan csak naponta egyszer jutnak élelemhez.

Ám olyan embereket látok, akik gazdagok a hitben, az Úrhoz fohászkodnak, nem esnek kétségbe;

eljönnek a templomba, és támogatást találnak a testvérek közösségében, akik megosztják egymással azt a keveset, amijük van” – hangsúlyozta a püspök.

Elmondta: a katolikus hívőközösség tagjai buzgón és nagy számban részt vesznek az istentiszteleteken és az Egyház életében. Vannak olyan plébániák, ahol a megkereszteltek több mint 80 százaléka rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken és szentségekhez járul; máshol ez a szám kicsit kisebb, de – ahogy arról legutóbbi ad limina látogatásuk alkalmával Ferenc pápának is beszámoltak – országos átlagban a megkereszteltek 50-60 százaléka aktív hitéletet él. „Isten szent népe ismeri és szereti Jézust, a Jó Pásztort, és bízik benne” – emelte ki a kandi megyéspüspök.

A közösség dinamikájáról, a papok és világiak együttműködéséről szólva örömmel mondta el, hogy „a papok, lelkipásztorok, a megszentelt életet élő személyek közel állnak a hívekhez. Látom beteljesedni, amit Ferenc pápa oly sokszor mondott a »juhszagú pásztorokról«, és úgy vélem, ez az egyik oka, hogy a hívek aktív tagjai annak a testnek, amely az Egyház.

Olyan papokat látnak, akik teljes odaadással, szívvel-lélekkel, minden tudásukkal és erejükkel szolgálják a rájuk bízott közösséget. Meghallgatják őket, irgalommal vannak irántuk, segítenek.

Nagyon közel vannak az emberekhez, különösen a szenvedés és szükség idején a családok mellett állnak. Ezt nagyra értékelik az emberek, és ez erősíti a közösségeket”.

Ferenc pápa tíz évvel ezelőtt megjelent, Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítását Srí Lankán a lelkipásztori életben megvalósították – szögezte le Valence Mendis püspök. A dokumentumot „alaposan tanulmányoztuk, és a pápa 2015-ös látogatását követően beépült a plébániák mindennapi lelkipásztori munkájába. A közelség, a testvériség, az irgalmasság és a másokkal való törődés szemlélete jellemzi lelkipásztori munkánkat; beépült az egyházi életbe”.

A szekularizáció Srí Lankán is egyre inkább érezhető a társadalomban, a fiatalok és a felnőttek körében – jegyezte meg az interjúban a püspök. „Eltávolodnak Istentől, a transzcendens dimenziót háttérbe szorítja az anyagiasság és a fogyasztás. Ez a minden vallási közösségében tapasztalható jelenség a mi tizenkét katolikus egyházmegyénkben is érezhető.”

Ennek okán a Srí Lanka-i egyház támogatja a kis katolikus közösségek létrehozását, mert „a lelki és anyagi megosztás jobban megtapasztalható a kisebb csoportban – fogalmazott a püspök. – Ezek a közösségek összehozzák azokat, akik eltávolodtak a hittől, vagy akik nem ismerik Krisztust. A hangsúly a közösség minden tagjának – nem csak a papok, hitoktatók – közös felelősségén van. A legnagyobb plébániákon, amelyekhez akár több mint 5 ezer katolikus család tartozik, a világiak és katekéták lelkipásztori és missziós elkötelezettségének köszönhetően jól működik ez az alulról szerveződő modell.

A püspök kiemelte a hitoktatók szolgálatának különleges értékét: „Nagyon fontosak számunkra.” 25 ezer hitoktató van országszerte; szolgálatuk nagy segítséget jelent. Továbbra is szerveznek képzéseket, különösen azért, hogy a fiatalokat is bevonják ebbe a szolgálatba, „amely az egyházközösségben működő megosztott felelősség kifejeződése”. A katekéták jelenléte különösen fontos volt a társadalmi és politikai válság utolsó két évében – mondta Valence Mendis. – Az állam a rossz kormányzás miatt csődöt mondott; a szigetország csak a külső támogatásoknak, például a Nemzetközi Valutaalapnak köszönhetően kerülte el az államcsődöt. A válság súlyosan érintette az embereket. A megélhetési költségek nagyon magasak, rövid idő alatt megduplázódtak; családok millióit sújtja a szegénység.

„Ebben az időszakban, amikor annyi a szenvedés, az Egyház a papok, a hívek és mindenekelőtt a hitoktatók által kíséri a családokat, akik ezt nagyra értékelik.

Azért is, mert az Egyház nemcsak a katolikusok körében segít, hanem az egész társadalomban, főként a karitászon keresztül, elkötelezetten védve minden személy emberi méltóságát.”

A 2019 húsvétján elkövetett támadás nagy sebet ejtett a Srí Lanka-i katolikus egyház „testén”. „Továbbra is minden fórumon követeljük az igazságosságot és az igazságot minden ember számára. Most minden téren megújulásra van szükségünk” – hangsúlyozta az interjúban a kandi megyéspüspök. Hozzátette:

a keresztények jelen vannak a társadalomban, készen arra, hogy „az evangélium örökségével, amely az egész ország és az egész emberiség számára érték és ajándék”, hozzájáruljanak e megújuláshoz.

Srí Lanka 21 milliós ország, lakosainak többsége buddhista (70 százalék). A hinduk a lakosság 12 százalékát, a muszlimok a 10 százalékát, a keresztények a 7,4 százalékát teszik ki.

2018 végén a National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka elnevezésű keresztény szervezet jelentette, hogy megnőtt a keresztény közösségek ellen elkövetett merényletek száma: 2018. januártól szeptemberig 67 merényletről számoltak be.

Fordította: Gátas Judit

Forrás: fides.org

Fotó: Aid to the Curch in Need; fides.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria