Bemutatkozik a Szent Szív Társaság – Sacré Coeur nővérek

Megszentelt élet – 2015. június 6., szombat | 12:00

A megszentelt élet évében meghirdettük „Bemutatkoznak...” kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól, mutassák be rendjüket, közösségüket, történetüket, karizmájukat, írjanak tevékenységükről, jövőbeli terveikről, valamint a tematikus évhez kapcsoló programjaikról.KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A rend története

A Jézus Szent Szíve dicsőségéért a nevelés apostoli szolgálatát végző pápai jogú kongregációt Szent Magdolna Zsófia alapította 1800. november 21-én, Párizsban. Rendi rövidítés: RSCJ (Religieuses du Sacré Coeur de Jesu). A kor igényeire bentlakásos iskolák alapításával válaszoltak az első nővérek. Az oktatás magas színvonalának és a szeretettel teli lelkiségnek köszönhetően nagyon gyorsan elterjedt a rend Franciaországban és Európa más országaiban. Philippine Duchesne 1818-ban kezdte meg missziós tevékenységét Észak-Amerikában, és lett az Észak- és Dél-Amerikában létesülő Sacré Coeur-szerzetesházak alapítója. Őt 1988-ban II. János Pál pápa emelte a szentek sorába. Ma öt kontinensen, 41 országban 2300 Sacré Coeur nővér él és tevékenykedik, az anyaház Rómában van. Magyarországon 1883-ban történt az első iskola, a Philippineum, majd 1917-ben a második, a Sophianum alapítása. Működésüknek a szerzetesrendek feloszlatása vetett véget. 1989-ben néhány nővér Ausztriából tért vissza Magyarországra, hogy újra elindítsa a társaság életét. Jelenleg Budapesten két közösségben tízen élünk: nyolc örökfogadalmas, egy első fogadalmas nővér és egy jelölt. A belga-francia-holland tartománnyal közös noviciátusunk Lyonban működik, ahol egy magyar novícia is részt vesz a képzésben.

A közösség karizmája, küldetése

Közösségünk mottója: „Cor Unum et Anima Una in Corde Jesu” – „Egy szív, egy lélek Jézus Szívében”. Társaságunk eredete Jézus sebzett Szíve, mely szeretetből mindent odaadott. Az egyház küld minket, hogy továbbadjuk Jézus Szívének szeretetét. Őbenne van a személyiség növekedésének forrása és az emberek közötti kiengesztelődés útja. Az egyház küldetésében a nevelés szolgálatával veszünk részt, amit három formában teszünk: iskolai nevelés által, a szegények felé való elköteleződéssel és lelkiségi-pasztorális szolgálattal.

Magyarországi tevékenység

A Forrás Lelkiségi Központunkban Budapesten spirituális programok széles skáláját kínáljuk: táncmeditáció, egyénileg vezetett Szent Ignác-i lelkigyakorlat, szemlélődés a városban, kommunikáció, elsőpénteki szentségimádás, bibliai tábor gyermekeknek stb.

A Szentjánosbogár mozgalomban és az Inigo-csoportban fiatalokkal foglalkozunk, különböző iskolákban tanárokként dolgozunk, de a hátrányos helyzetű tanulókat is segítjük a VIII. kerületben, illetve jelen vagyunk a hajléktalanokat segítő szociális munkában is.

Jövő, kihívások, tervek

Jövőnket az biztosítja, ha olyan fiatalok érkeznek hozzánk, akik arra vágynak, hogy radikálisan kövessék Jézust. Ennek érdekében rendi prioritásunk a hivatásgondozás, amit még erősíteni kívánunk. Megszólíthatóak vagyunk a fiatalok világában, mind virtuális módon (www.hivatasrscj.blogspot.hu), mind spirituális programokkal, lelki kíséréssel. A hivatásbarát kultúra jegyében jött létre népszerű „GPS-műhelyünk”, de közkedvelt az istenképekkel foglalkozó workshopunk is. Kínálunk kurzust és lelkigyakorlatot olyan nők számára, akik már a szerzetesi életen gondolkodnak. Reméljük, hogy mindezen tevékenységeknek pár éven belül biztos otthont nyújt majd belvárosi ingatlanunk, a Sophianum.

Programok a megszentelt élet évében

Szelíd erő címmel megjelent egykori házfőnöknőnk, a Jad Vasem intézet által Világ Igaza címmel elismert Hildegard Gutzwiller RSCJ tevékenységét bemutató kötet. Bekapcsolódunk a megszentelt élet éve országos programjaiba. Idén két jubileum megünneplésére készül társaságunk: alapítónőnk, Szent Magdolna Zsófia égi születésnapjának 150. és konstitúciónk megírásának 200. évfordulójára. A Mária Rádió tematikus programjának június hónapban vendégei leszünk.

További információkat találnak rendünkről honlapunkon: www.szentszivtarsasag.hu.

Fotó: Szent Szív Társaság – Sacré Coeur Nővérek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria