Michael August Blume SVD apostoli nuncius kapta az idei Szent Márton-díjat

Megszentelt élet – 2021. november 15., hétfő | 20:20

A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által alapított Szent Márton-díjat ezúttal Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa vehette át a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában november 12-én.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt a Szent Márton-nap, így – ahogy Dejcsics Konrád OSB fogalmazott – nagyon nagy ajándék a közös ünneplés lehetősége. „Ha megkérdeznénk egymást, mitől annyira különleges ez a Szent Márton-nap, azt hiszem, sokan válaszolnánk, hogy a találkozások közvetlensége és öröme miatt” – fogalmazott a főapátság kulturális igazgatója.

Elmondta, hálás azért, mert az elmúlt húsz évben ezeken az alkalmakon különleges embereket ismerhetett meg, vagy elmélyíthette a velük való barátságot. „Másrészt ez a rendezvény megmutatja, hogy mennyire fontos a társadalmi dialógus, az egymásra figyelő párbeszéd a gazdaság és vállalkozások világa, az állami szektor és egy egyházi közösség, az ezeréves főapátság között.

Megmutatja, milyen nagy dolgokra vagyunk képesek együtt.”

Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát ünnepi beszédében hangsúlyozta: közösségben, közösségek hálózatába kapcsolódva egy nagyszerű történet részeseivé válhatunk. Helyek és emberek varázsolják számunkra személyessé és gazdagítóvá az életet. Egy hely varázsa, a természeti és épített környezet harmóniája, Isten adta és ember formálta karaktere hat ránk. A rendezett, békés környezet segít rendet teremteni bensőnkben és békére találni – fogalmazott Hortobágyi T. Cirill. – Embertársaink életének példája, élettapasztalatukból fakadó gondolataik, lelki-szellemi élményeik gazdagítanak, bátorítanak és lelkesítenek minket.

Ilyen hely Pannonhalma, ilyen ember Szent Márton, a díjazottak, és ilyen emberekből áll a bencés közösség. „Hiszem, hogy ilyen emberek önök is! Hiszen ilyen emberekké válni mindannyiunk közös életcélja, életprogramja!” – hangsúlyozta a főapát.

A helyek és emberek által személyessé és gazdagítóvá varázsolt élet azonban nem öncél. A monostor, az itt élő szerzetesek és az ünnepségen jelen lévők azért vannak, hogy közösen alakítsák a jövőt.

„Egymáshoz kapcsolódva, egymást meghallgatva, egymással dialógusban maradva, egymást kiegészítve, tapasztalattal, kezdeményezőkészséggel, leleménnyel gazdagítva képesek vagyunk szebbé, tisztábbá, hitelesebbé, rendeltetésének jobban megfelelővé alakítani földünket, világunkat!” A gazdagító helyek és emberek nem szalmaláng természetűek.

Szent Márton 1700 év távlatából inspirál, Pannonhalma pedig 1000 év óta bátorít.

Hálás vagyok, mert együtt lehetünk részesei a világ ezen pontján egy nagyszerű, embereket, helyet gazdagító történetnek” – zárta beszédét Hortobágyi T. Cirill főapát.

Ezt követően Szent Márton hegyén, Szűz Mária oltalma alatt címmel Szent Márton és Szűz Mária énekes köszöntését hallgathatták meg a jelenlévők. Az esten közreműködött Sebestyén Márta Kossuth-, Liszt Ferenc- és Szent Márton-díjas előadóművész; Mizsei-Takács Zsuzsanna, Mizsei Zoltán, Ágoston Béla és Keönch László Farkas előadóművészek.

Szent Márton örökségéről, a mai megélés lehetőségéről szólt ünnepi beszédében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Arra biztatott mindenkit, hogy bátran utánozzák Szent Márton szentéletűségét, átható erejű igehirdetését és irgalmas szeretetét. Harcolni a gonoszság ellen és győzni felette: ez a feladatunk. Ezt akkor teljesítjük, ha vállaljuk az emberellenes struktúrák megszüntetését, fáradozunk az otthonteremtésben, a közösség pótlásában, ha megőrizzük, megadjuk az emberi méltóságot, tisztességet; ha tápláljuk a szabadságszeretetet, jó sáfárokként őrizzük a teremtett világot.

A mai világban felértékelődött az Egyház és az Istentől küldetést kapott emberek szolgálata; sokan várnak a hitelesen hirdetett szóra. Hangsúlyozta: „Csak akkor válhat a mi keresztyénségünk erőssé, ha Jézus Krisztus tisztító jelenlétében lefoszlik rólunk minden álszentség, és az életünk válik átható erejű igehirdetéssé. Nem történik másként változás, fordulat, csak így.” Szent Márton irgalmas szeretetéről szólva Fekete Károly kiemelte:

Márton püspökben „életre kelt az irgalmas szamaritánus lelkülete, és Krisztus beszéde átformálta őt egy irgalmas szeretetű pannóniai keresztyénné, akinek a köntöst megfelező mozdulata kiütötte a gonosz kezéből a fegyvert”.

Az ünnepség végén Hortobágyi T. Cirill főapát, Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ügyvezető igazgatója és Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója átadták a Szent Márton-díjat.

Az idei kitüntetett, Michael August Blume SVD apostoli nuncius 1946. május 30-án született az egyesült államokbeli South Bendben. Magyar gyökerei is vannak, hisz nagymamája Himodon, a kis rábaközi faluban született 1881-ben, majd Amerikába került.

Michael August Blume 22 évesen kezdte meg noviciátusát az Isteni Ige Társasága szerzetesrendben. 1972-ben örökfogadalmat tett, és pappá szentelték. 1975 és 1990 között Afrikában szolált. Előbb Ghánában teológiatanár volt, majd az Isteni Ige Társaságának ghánai és togo-benini tartományának elöljárója. 1995 és 2005 között az Elvándorlók és Úton Lévők Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa szolgálatában állt, 2000-től titkárhelyettese volt. 2005-ben alessanói címzetes érseki kinevezést kapott, majd 2013-ig apostoli nuncius volt Beninben és Togóban, 2013 és 2018 között pedig Ugandában. Magyarországon 2018-tól apostoli nuncius.

Ahogy az méltatásában elhangzott, Michael August Blume afrikai szolgálata során evangelizációs munkát végzett.

Tanúságot tett az egyszerű életmód mint keresztény érték jelentőségéről, hiszen ez az egyszerű életmód részt vesz Krisztus szegénységében.

Tanúságtételével és példájával reményt adott a falusi szegényeknek és a peremre szorultaknak.”

Michael August Blume jelentős érdemeket szerzett Ghána oktatási rendszerének szolgálatában. A szegény, de tehetséges diákokat felkarolta, és számos ghánai fiatal, aki másként nem tanulhatott volna, az ő segítségével vált tudóssá, jó művésszé és példaképpé az országban. Nunciusként pedig előmozdította az igazságosság, a béke megőrzését és a teremtett világ védelmét minden állomáshelyén.

„Meggyőződésünk, hogy amit tesz, az Pannónia nagy szülöttének, a köpenyét a koldussal megosztó Szent Mártonnak hiteles követése.”

A laudáció teljes egészében ITT olvasható.

A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok attól a céltól vezérelve alapította a kitüntetést, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk, kulturális értékeink, továbbá a megvalósított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és egyben megőrizze a Pannon-térség egyedülálló adottságait, és elismerje a fenti célokat szolgáló kimagasló emberi teljesítményt.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Huszár Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria