Zarándokúton Istennel, önmagunkkal és egymással – Liturgikus tanulmányi napok Pannonhalmán

Megszentelt élet – 2023. szeptember 6., szerda | 11:54

Augusztus első hete a pannonhalmi közösség számára kiemelt időszak. Ekkor rendezik meg a liturgikus tanulmányi napokat, idén augusztus 7. és 9. között. Urunk színeváltozásának ünnepe, augusztus 6. pedig a Pannonhalmi Főapátságban hagyományosan a szerzetesi élet melletti elköteleződés ideje.

A tanulmányi napokra a bencés szerzetesek mindazokat a keresztény testvéreiket várják, akik szeretnének elmélyülni a liturgia szépségében, bekapcsolódva a közösség imádságos alkalmaiba, továbbá arra törekszenek, hogy hitéleti tudásukat gyarapítsák előadások és műhelybeszélgetések keretében.

A 2023-as év kulturális és spirituális tematikája Pannonhalmán a zarándoklat, amely az augusztus 7. és 9. között megrendezett liturgikus képzés tárgykörét is adta, Praecedet suos in Galilaeam címmel.

A képzés első délutánján az elköteleződés témáját bontotta ki három előadás, valamint az előadókkal történő kerekasztal-beszélgetés.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát köszöntője után Kisnémet Fülöp bencés szerzetes a szinódusi folyamat eddig megtett szakaszairól adott áttekintést, kiemelve azokat a tanulságokat, amelyeket az elmúlt két év különböző szinteken zajlott tanácskozásai a keresztény közösségek liturgikus életéről megállapítottak.

Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke zarándokúton lévő egyházi közösségeink számára a Zsidóknak írt levél bátorító üzenetét hozta közel előadásában, amely krisztológiai fókusszal a hit vándorútját tárja a Szentírást olvasó keresztények elé.

Dejcsics Konrád atya, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója Ferenc pápának az igehirdetéshez fűzött szempontjait mutatta be a hallgatóságnak, konkrét homíliák elemzésével, keresve a kapcsolódási pontokat a klasszikus és kortárs retorikai kutatások eredményeihez.

A második képzési napon Káposztássy Béla liturgikus teológus és gyakorló lelkipásztor adott átfogó bevezetést a keresztény zarándoklatok teológiatörténetéhez, amelyet napjainkban is zajló négy hazai zarándoklat bemutatása követett: a résztvevők megismerkedhettek az idén húszéves Szent Benedek-zarándoklat, a Barátok Útja, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett zarándoktáborok, valamint a MotorkerékPálosok programjainak kínálatával. Az előadásban feltárult az a gazdagság, amelyet a keresztény közösségek világi Krisztus-hívők koordinálásával kínálnak az útonlét megtapasztalása, az arra adott spirituális reflexió, valamint az egyéni és közösségi istenkeresés érdekében.

A délutáni szekció előadói a hétköznapok során zajló kapcsolati működéseinkre reflektáltak, érintve akár a házasság, a párkapcsolat vagy akár az önismeret területeit.

Hélène Bricout francia teológus, a párizsi Katolikus Intézet professzora online előadással kapcsolódott a képzéshez, bemutatva Ferenc pápa lelkipásztori vízióját a házasság dinamikus jellegéről, alátámasztva mindezt a házasságkötési szertartáskönyv szövegeinek elemzésével.

Hortobágyi Arnold bencés lelkipásztor munkatársával, Hutvágner Kamilla pszichológussal együtt tartott szemléltető előadást a több mint tíz éve zajló jegyeskurzusaikról, amelyeknek a Pannonhalmi Főapátság ad otthont.

Bokros Márk atya coach, gimnáziumi tanár és óraadó főiskolai oktató összegezte a bencés spiritualitás azon elemeit, amelyek a mindennapokban gazdagíthatják az önreflexió olykor fáradságos, de végül célba érő vándorútját.

A harmadik nap délelőttjén két biblikus és két liturgikus előadást hallgathatott meg a közel ötven résztvevő.

Simon T. László atya Rómában tanító biblikus professzor, az Újszövetség és a Zsoltárok könyve fordítója a zsoltároskönyv zarándokló dinamikáját mutatta be, amely leginkább a zsoltárok sorrendjének nem véletlenszerű ívében érhető tetten.

Varga Gyöngyi evangélikus professzor a zarándoklatról mint az Ószövetség értelmezésének egy lehetséges paradigmájáról beszélt. Izrael népének nagy vándorlásaként tekintett a tórai hagyományra, amelynek így keresztény életünkre is levonhatók a tanulságai.

Az idei liturgikus tanulmányi napokon határon túli kollégák is bekapcsolódhattak a közös munkába. Diósi Dávid professzor, a kolozsvári teológiai kar dékánja liturgikus ünnepeinket a Biblia egyik legősibb képe, az Édenkert tükrében értelmezte. Faragó István doktori hallgató a liturgikus mozgásokról mint a nonverbális kommunikáció elemeiről adott gondolatébresztő áttekintést.

Az egyes szekciókat a párbeszéd és az együtt gondolkodás alkalmai keretezték a képzés előadói, valamint résztvevői között.

Orgonameditáció, David Lynch Straight Story című filmjének vetítése és a főapátság időszaki kiállításának bejárása színesítette a programot. A liturgikus napirendet közös étkezések és informális találkozások gazdagították.

*

A pannonhalmi szerzetesközösség 2024-ben is szeretné megrendezni képzési napjait, amelynek különös hangsúlyt ad a „Bazilika 800” emlékév. 1224-ben szentelték fel a Szent Márton-bazilika napjainkban is használatban lévő kora gótikus terét. A szervezők reménye, hogy a liturgikus életünkre és az imádság helyére való közösségi reflexiót e közös emlékezés még gazdagabbá teszi. Szeretettel várják az érdeklődőket 2024. augusztus 12. és 14. között Pannonhalmán.

Kisnémet Fülöp OSB írását teljes terjedelmében ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria