Az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke volt a Szeretetláng Fesztivál főelőadója

Hazai – 2016. augusztus 28., vasárnap | 15:30

„Minden család egy kegyhely legyen” mottóval rendezték meg a III. Szeretetláng Találkozót Budapesten, a máriaremetei kegytemplom kertjében. A mintegy kétezer érdeklődő részvételével megrendezett lelkinap főelőadója Francesco Bamonte, az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke volt.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Francesco Bamonte a délelőtti szentmise homíliájában arról beszélt, hogy mire lehet képes a Szűzanya jelenléte az életünkben, ha az ő Szeplőtelen Szívének szenteljük magunkat, délutáni előadásában pedig azt fejtegette, mi Szűz Mária szerepe a gonosz lélek elleni küzdelemben.

Isten irgalmasságában úgy rendelkezett, hogy Mária Jézust a sátán elleni győzelemre segítse az üdvtörténetben, és ugyanígy mellettünk álljon minden küzdelmünkben – mutatott rá a szentmisén a szónok. Az, hogy Mária együtt harcol velünk és értünk a sátán ellen, nagyobb feladatkörének a része, méghozzá annak, hogy a mi édesanyánk legyen. Jézus ugyanis a kereszten Jánost mint minden ember képviselőjét Mária oltalmába helyezte, Máriának ekkor lettünk mindannyian a gyermekei – mutatott rá Francesco Bamonte. Jézus saját és édesanyja legnagyobb szenvedése közepette is gondolt ránk, ezt a nagy ajándékot adta nekünk, ez mutatja azt, hogy mennyire szeret minket, mennyire fontosak vagyunk a számára – tette hozzá.

A Szűzanya keresztelésünkkor elkezdi lelki anyai működését bennünk, amelynek segítségével részesülhetünk az istengyermekségben. Nem hagy minket magunkra, véd, gondoz, táplál és nevel bennünket, mint egy földi édesanya, csak természetfeletti szinten – fogalmazott az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke. Táplál minket, vagyis könyörög, közbenjár értünk, hogy az istengyermekség kegyelme mindig bennünk maradjon. Szűz Mária nevel is minket, mindenekelőtt élete példájával, aztán szavaival, amelyeket a Szentírásban olvashatunk, és azzal, hogy Jézussal, Jézusért élte egész életét, olyan egységben, ahogy egyetlen más teremtmény sem. Nagyon fontos, hogy a Szűzanya minden pillanatban védelmez minket, támogat minket életünk útján, minden nehézség idején.

Minél nagyobb teret adunk az életünkben a Szűzanyának, minél tökéletesebben ajánljuk fel magunkat neki, annál jobban ki tudja fejezni anyaságát, és elvezet bennünket a Szentlélekkel együtt életünk céljához. Jézus képére és hasonlatosságára formál minket, hogy mindenki végrehajthassa a küldetését – folytatta az előadó. Ekkor Isten tökéletesen kifejtheti tervét életünkben, s ez eljuttat a paradicsomba, ahol a Szentháromság örök látványát, örök szeretetét ismerhetjük meg. Isteni természetüket magára veheti emberi természetünk, és így osztozhatunk az ő végtelen boldogságukban.

Ha a Szűzanyának szenteljük életünket, akkor az ő eszközei lehetünk a sátán elleni harcban – tette hozzá. Ahogy Szent Maximilian Kolbe mondja, a Szeplőtelen Szűz olyan lelkeket keres, akik tökéletesen neki szentelik magukat, így segítségükkel megvédheti Isten királyságát. Nemcsak magunkat, másokat is megmenthetünk a sátán hatalmától, ha a Szűzanyának ajánljuk az életünket. Ez az egyház és a társadalom minden szintjén szét tud áradni, ha a házaspárok felajánlják neki családjukat, a papok híveiket és plébániájukat, a püspökök egyházmegyéjüket, az államfők országaikat és mindenki a saját életét. Emiatt is ajánlotta 1984-ben II. János Pál pápa és 2013-ban Ferenc pápa is az egész emberiséget a Szűzanya oltalmába.

Szűz Mária harca a gonosszal című délutáni előadásában Francesco Bamonte legelőször is teljes képet vázolt fel arról, hogy miként jött el a rossz a világba.

A rosszat nem Isten teremtette, hanem a legszebbnek teremtett angyal, Lucifer Istentől való elfordulásával jelent meg – hangsúlyozta. Az angyalok spirituális lények, csak szellemi létformájuk van, de emiatt ismeretszerzésük nem korlátozódik az érzékszervekre, és tökéletesen érzékelik Isten végtelen nagyságát. Lucifer – akinek elnevezése (fényhozó) nem az ördög neve, hanem az Isten által teremtett angyal kezdeti szépségére utal – jól ismerte tehát az igazságot és mindazt a jót, ami a világban volt, de nem akarta elismerni a saját helyzetét. Ezért szabad akaratából szembefordult Istennel, vagyis az isteni kegyelem ellen lázadt. Lucifer és a lázadó angyalok, akiket megtévesztett – mintegy az angyalok egyharmada – bűne azért megbocsáthatatlan, mert ők az emberekkel ellentétben tökéletesen tudatosan, megátalkodottan utasítják el Isten szeretetét. Emiatt is nem tudják például a hét szentség közül a gyónást elviselni, mivel abban megbánjuk, hogy Isten ellen vétettünk, vagyis olyat teszünk, amit ők soha nem tennének.

Lucifer ugyancsak gőgje miatt nem tudja elfogadni Isten megtestesülését, amelyet az Úr már kezdetben megtervezett, hogy megmentse az embereket. Nem tudta elviselni, hogy az emberek szintjére „lesüllyed” az Isten, s ráadásul egy embert, Szűz Máriát az angyalok fölé helyez, az Angyalok Királynőjévé tesz. Innen ered a gonosz lélek Szűzanya iránti mérhetetlen gyűlölete, amelyet az ördögűzések alkalmával is meg lehet tapasztalni – fejtette ki az ördögűző.

Az is kiderült az előadásból, hogy Isten megakadályozhatta volna a rosszat a világban azzal, hogy nem ad intelligenciát az angyaloknak és az embereknek és nem ad nekik szabadságot, de mégsem tette. Ennek az az oka, hogy Isten végtelen szeretet, és nem akarja senkire sem rákényszeríteni, hogy szeresse őt; azt szeretné, ha mindenki saját maga döntene erről. Így viszont a szabad akaratból adódóan megadja azt a lehetőséget, hogy ne válasszák őt, ne szeressék őt, és így elkárhozzanak. Ez a szabadság kell ugyanakkor ahhoz is, hogy elnyerjük az üdvösséget, vagyis részesülhessünk Isten boldogságából.

Francesco Bamonte foglalkozott Szent Mihály arkangyallal, az angyali seregek vezérével is, aki Luciferrel szemben teljesen elfogadja Istent, amire a neve is utal: Mikael – Ki olyan, mint Isten? A Szűzanya mellett őt is hívjuk segítségül mindennap – kérte a jelenlevőket az előadó.

Mivel Istent nincs hatalma támadni, ezért az ördög az emberek minél nagyobb tönkretételén dolgozik, vagy meg akarja hiúsítani közeledésünket Istenhez, vagy ha vele vagyunk, el akar tőle szakítani. Az ördög hazudott az első emberpárnak és nekünk is, amikor azt mondta, hogy olyanok lehetünk, mint az Isten és függetlenek lehetünk tőle. Ezzel elszakít minket Istentől és az örök kárhozatra taszít minket, ám – Isten kegyelméből – nekünk életünk végéig módunkban van megváltoztatni ezt a döntésünket. Éppen emiatt is van az, hogy az ördög éppen halálunk órájában a legaktívabb, akkor a legelszántabb, hiszen ez az utolsó csata a jó és a rossz között. Ám a Szűzanya is éppen így különösképpen segít minket utolsó óráinkban, és a bűneikben megátalkodott emberek esetében is folyamatosan imádkozik Istenhez, hogy az emberek bűnbánatot tartsanak. Ezekről az exorcizmus, az ördögűzés alkalmával panaszkodnak is a gonosz lelkek.

Előadásában Francesco Bamonte arról is beszélt, hogy mely legvégső módszerrel akarja a sátán megnyerni az embereket. Ez egy olyan vallás, amely a történelem eddigi vallásaival ellentétben nem Isten-, hanem emberközpontú. Több ez, mint az ateizmus, mert az csak tagadja Isten létét, ez azonban az embert teszi Istenné. Az eredendő bűn miatt alapvetően rosszra hajló emberi természet és a morális értelemben vett világ az a két dolog, ami teret enged a gonosz terjedésének. Így bármennyire is Istennek van végtelen hatalma, az ördögnek pedig sokkal kisebb hozzá képest, igenis lehet részleges győzelme a gonosznak, vagyis eljöhet az antikrisztus uralmának kora. De nem kell kétségbe esnünk emiatt, ugyanis Isten és a Szűzanya győzelme nem lehet kétséges – fűzte hozzá rögtön az előadó. A mi saját, személyes életünkben sem lehet kétséges Isten és a Szűzanya győzelme, ha hagyjuk, hogy Isten szeretetének lángja elvakítsa a sátánt.

A III. Szeretetláng Fesztivál központi témája a család és annak családegyházzá válása volt. Bocsa József piarista szerzetes a nemzedékek közti gyógyulásról beszélt a családban, arról, hogy mennyire fontos, hogy a családunkban lévő negatív örökségtől megszabaduljunk szentmiseáldozat(ok) felajánlásával és egyéb lelki eszközökkel. (A váci piarista templomban minden hónap harmadik péntekén ilyen célra mutatnak be szentmisét.)

Csókay András világhírű agysebész arról tett tanúságot a délutáni előadások keretében, hogy 42 évesen – miután saját, házasságon kívüli gyermekének abortuszához hozzájárult – hogyan tudott térdre ereszkedni Isten előtt és megtapasztalni a vele való érzelmi egységet. Mindez lehetővé tette, hogy újra rendezze a házasságát, egész életét. Két és fél éve egy egészen más jellegű esemény volt, ami megszilárdította Istenhez való kapcsolatát: kedvenc legkisebb fia fulladt be epilepszia következtében a házuk udvarán levő – gyakorlatilag vizet alig tartalmazó – kis medencébe. Amikor megtalálta a fiát, még hallani is vélte a sátán kacaját, hogy most mutassa meg, hol van a hite. Egy pillanat alatt olyan kiüresedést élt át, amiben Isten felé fordulva meg tudta tapasztalni az ő irgalmát, végtelen szeretetét. Az ima egy hátralépést jelent, amivel már kívülről, Jézus és a Szűzanya segítségével tudjuk szemlélni a problémát – véli a professzor.

Az előadók között Olaj Anett négygyermekes családanya, az abortusz.hu válságterhességgel foglalkozó honlap megalapítója tett még tanúságot. Anett egyetemista korában, egyetlen egyéjszakás kapcsolatából származó gyermekét elvetette, gyakorlatilag el akart róla feledkezni, mintha mi sem történt volna. Nem sikerült: rémálmai is voltak, és az élete is nagyon zavarossá vált, ezért döntött úgy, hogy megtisztul, nem találkozik semmilyen férfival és szabados életét is feladja. Isten „fintoraként” ekkor ismerkedett meg mégis mélyen hívő későbbi férjével, akinek a hatására elkezdett járni templomba és meg is tért. Már első közös gyermekük várásakor is előjöttek az elvetetett kislánnyal kapcsolatos élmények, és párhuzamosan volt nagyon boldog és nagyon boldogtalan, de a második kisfiú megszületése után ez a depresszió fokozódott. A gyónás is csak enyhülést jelentett számára, véglegesen nem segített. A harmadik gyermek foganása után Anett csukott szemmel, de éberen élt át egy látomást: az elhunyt kislánya és egy férfi (Jézus) jelent meg szemei előtt. Rá kellett jönnie, hogy bár a gyermeknek miatta át kellett mennie a halálon, de rögtön a Mennyországba került, és ott nincs boldogtalanság. Isten irgalmának érzelmi átélése segítette abban, hogy meggyógyulhasson, és Isten még azt a kegyelmet is megadta nekik, hogy három fiuk után kislányuk születhetett.

Olaj Anett tanúságtétele után a családok Szeretetláng rózsafüzérének elimádkozásával folytatódott a lelki program, amelyet Francesco Bamonte korábban leírt előadása követett, és végül Kemenes Gábor nagykovácsi plébános vezetésével és a szentmisén is közreműködő Eucharist együttes zenei szolgálatával szentségimádás zárta a napot.

A Szeretetláng lelkiségi mozgalom Kindelmann Károlyné Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya 1961 és 1983 között, a lelki naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon.

Fotó: Wágner Csapó József

Agonás Szonja/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria