Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

Hazai – 2024. március 14., csütörtök | 14:42

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes március 15., az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket adott át március 14-én Budapesten, a Karmelita kolostor épületében.

A miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adta át mások mellett

Berhidai Piusz ferences szerzetesnek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnökének nagy elhivatottsággal végzett oktatói, nevelői és lelkipásztori szolgálata, a régi magyar irodalom kutatásában elért eredményei, valamint ferences források, különösen Szent Bonaventura Legenda Maiorjának magyar nyelvre fordítása érdekében végzett értékes munkája elismeréseként;

Derdák Éva festőrestaurátor művésznek hazánk középkori, új- és legújabb kori freskóinak, falképeinek és festményeinek feltárásában, illetve restaurálásában vállalt szerepe elismeréseként;

Horváthné Hatos Éva nyugalmazott szakmérnöknek, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége csornai csoportja elnökének, az országos elnökség tagjának értékes közösségépítő munkája és a fiatal tehetségek kibontakoztatását szolgáló tevékenysége elismeréseként;

Kemenes Gábornak, a Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia plébánosának példaértékű lelkipásztori munkája, sokak lelki megújulását szolgáló zarándoklatok szervezőjeként végzett, magyarságtudatot erősítő kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

Kertész Péter pápai káplánnak, kanonoknak, a Csepel-Belvárosi Kisboldogasszony Plébánia esperes-plébánosának több mint négy évtizedes lelkipásztori szolgálata, az elesetteket és a szegényeket felkaroló karitatív és odaadó közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

Krupláné Nagy Ágnes nyugalmazott óvodapedagógusnak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keszthelyi csoportja volt elnökének, a Füvészkerti-Tündérkert Alapítvány volt elnökének több évtizedes óvodapedagógusi tevékenysége, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keszthelyi csoportjában végzett kimagasló közösségépítő és szociális munkája, valamint a határon túli magyarság megmaradását szolgáló erőfeszítései elismeréseként;

Pallos Andrásnak, a Magyar Máltai Lovagok Alapítványa kuratóriumi elnökének az elesettek és a rászorulók érdekében végzett önzetlen, karitatív munkája elismeréseként;

Piazza-Georgi Barbarának, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjének a szegények, az elesettek és a rászorulók érdekében különös érzékenységgel és odaadással végzett önzetlen, karitatív tevékenysége elismeréseként;

Dr. Soós Viktor Attila egyháztörténésznek, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Történettudományi Intézete oktatójának a 20. századi magyar történelem és egyháztörténet területén végzett kiemelkedő kutatói-oktatói munkája elismeréseként;

Dr. Suhajda János háziorvosnak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keceli csoportja elnökének magas színvonalon végzett, több évtizedes háziorvosi tevékenysége, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keceli csoportjában és országos elnökségében vállalt közösségépítő szerepe elismeréseként.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta mások mellett

Gelencsér Lászlónak, a budapesti Piarista Gimnázium tanárának a teremtett világ mélyebb megismerésére ösztönző, több évtizede elhivatottan végzett pedagógusi munkája elismeréseként;

Miklós János nyugalmazott plébánosnak, a Nagykátai Római Katolikus Egyházközség kisegítő lelkipásztorának közel hat évtizedes, a keresztény közösségek erősítésében és a hátrányos helyzetűek felkarolásában egyaránt példaadó lelkipásztori szolgálata, az egyházi közoktatás szervezésében vállalt szerepe elismeréseként;

Tőkés Mária Tündének, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanárának, a Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Scholája kórusvezető karnagyának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképzési Tanszéke oktatójának a gregorián zenei kultúrát hitelesen művelő és továbbadó zenepedagógusi munkája, önzetlen közösségszervezői tevékenysége elismeréseként;

Winkler Zsoltnak, a csornai Jézus Szíve-templom plébánosának, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola püspöki biztosának nagy elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata és odaadó közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át mások mellett Gelley Anna Melindának, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat önkéntes programszervezőjének, korábbi irodavezetőjének a Szentírás széles körű megismertetését számos képzés megszervezése mellett a bibliai történetek bemutatását segítő figurák készítésével, illetve használati módszertanának kidolgozásával szolgáló munkája elismeréseként.

*

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár állami kitüntetéseket adott át március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban március 14-én, csütörtökön.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült mások mellett Kalóné Szűcs Erzsébet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatója.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült mások mellett Dr. Dávid Mária pszichológus, gyógypedagógus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kara Gyógypedagógiai Intézetének igazgatója, főiskolai tanára.

Kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjban részesült mások mellett Szikora József, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője.

*

Nemzeti ünnepünk alkalmából Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseit adták át március 14-én, csütürtökön délután a Parlament kupolacsarnokában.

Széchenyi-díjban részesült mások mellett

Dr. Madas Edit irodalom- és művelődéstörténész, medievista,  a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának nyugalmazott oktatója a kódexek történeti vizsgálata és katalogizálása, a korai magyar írásbeliség és a latinitás története terén is meghatározó eredményei, a szentek és a szentség hírében elhunytak élete mellett a prédikációirodalom terén is kiemelkedő kutatásai elismeréseként.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést vehette át mások mellett

Dr. Dienes-Oehm Egon jogász, volt alkotmánybíró és nagykövet, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének korábbi helyettes állandó képviselője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi docense;

Dr. Szívós Mária jogász, volt alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, a büntetőjog területén bíróként és oktatóként egyaránt példaadó felkészültséggel végzett, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.

Forrás: MTI

Fotó: Lambert Attila; Botár Gergely

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Fotó: Botár GergelyFotó: Botár Gergely