Bemutatkoznak a jezsuiták

Megszentelt élet – 2015. május 30., szombat | 12:01

A megszentelt élet évében meghirdettük „Bemutatkoznak...” kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól, mutassák be rendjüket, közösségüket, történetüket, karizmájukat, írjanak tevékenységükről, jövőbeli terveikről, valamint a tematikus évhez kapcsoló programjaikról.

 

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

A rend története

A Jézus Társasága (közismert nevén a jezsuita rend) tagjai a jezsuiták, akik papok vagy testvérek. Mint minden szerzetes, szegénységben, tisztaságban és engedelmességben élnek. Ezt az életmódjukat megerősítik három örök fogadalommal is, amihez társul a jezsuiták sajátságos negyedik fogadalma, miszerint a római pápa szolgálatába ajánlják magukat.

A Társaságot Loyolai Szent Ignác alapította a 16. század derekán. A baszk származású nemes ember, miután a francia-spanyol háborúban súlyosan megsebesült, 1521-ben rátalált Istenre, de csak hosszú zarándoklás után jutott el társaival oda, hogy felajánlja szolgálatait a Szentatyának.

A magyar provincia mintegy 70 fős, vezetőjük Forrai Tamás Gergely provinciális. Budapesten, Dobogókőn, Szegeden, Miskolcon, Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen vannak jezsuita rendházak.

A közösség karizmája, küldetése

Jelmondatuk: Mindent Isten nagyobb dicsőségére!, illetve A hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása. A jezsuiták jelenleg a katolikus egyház legnagyobb létszámú szerzetesrendje. Világszerte mintegy 17 ezer jezsuita él, összesen 126 országban. Elsősorban lelkigyakorlatokkal, neveléssel és oktatással, valamint a médiával foglalkoznak, illetve szociális és egyéb lelkipásztori tevékenységet végeznek. Missziós rend, ennek értelmében a helyi egyház konkrét szükségletében igyekeznek szolgálatot vállalni, főleg olyan határterületeken, ahol mások nem tevékenykednek.

Magyarországi tevékenység

Küldetésük a hit szolgálata és az igazságos társadalom előmozdítása, hiteles jezsuita közösségek és barátaik együttműködésével. A magyar jezsuiták mindegyik hagyományos jezsuita tevékenységben jelen vannak.

Végeznek lelkipásztori munkát és lelkigyakorlatos szolgálatot, három házat tartanak fenn: Manréza lelkigyakorlatos ház, Életrendezés Háza, Útkeresés Háza. Plébániáik vannak Budapesten (Jézus Szíve-templom), Miskolcon, Szegeden, Torontóban és Törökkanizsán.

Tevékenykednek az oktatás-nevelésben. Iskoláik: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium, Kaszap István Kollégium, Jezsuita Kollégium ( Marosvásárhely), Collegium Hungaricum (Leuven), Faludi Ferenc Akadémia.

A párbeszéd kultúrájának előmozdítását szolgálja a budapesti Párbeszéd Háza, kommunikáció és médiaszolgálatot végeznek A Szív című újság, a Jezsuita Kiadó, a Reflexió és a Jezsuita Facebook segítségével.

Jövő, kihívások, tervek

A magyar jezsuiták egyéves refelxiós folyamat gyümölcseként a Provincia Apostoli Tervében foglalták össze a 2010 és 2020 közötti küldetésnyilatkozatukat, mely a következő négy pillérre épül:

– a hit hirdetése a magyar egyház és a közösségek szolgálatára, megosztva az ignáci imádságos reflexió tapasztalatát

– igazságos, befogadó társadalom építése új utak keresésével, melynek során egészen a „határokig” el kell menni a teológiai reflexióban és a mai kultúrával folytatott párbeszédben, különleges figyelmet szentelve a fiataloknak, hogy másokért élő, hivatásukra felkészült keresztények lehessenek

– szerzetesi és a közösségi élet megújítása és elmélyítése, hogy Krisztust kereső életet felmutatva képesek legyenek a fiatalokat megszólítani és elkötelezetté tenni a jezsuita hivatásban

– mindehhez együttműködés szükséges a közös misszióba meghívott, felkészült és elkötelezett társakkal: munkatársak, öregdiákok, támogatók, önkéntesek, ignáci közösségek

Programok a megszentelt élet évében

„Van célom!” mottóval Kaszap István születésének 100., halálának 80. évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot rendez közösen a magyarországi jezsuita rend, a Székesfehérvári Egyházmegye, a Magyar Cserkészszövetség és a ciszterci szerzetesrend. Kaszap István még a huszadik születésnapját sem érhette meg, rövid életében mégis olyan céltudatosságról és elkötelezettségről tett tanúságot, ami példa sok útkereső fiatal számára. A jubileumi év mottója felhívja az elköteleződéstől félő vagy a céltalanság útvesztőjében sodródó fiatalok figyelmét a nagyobb célokért áldozott élet értékére és értelmére. Az ünnepi év eseményeit végigkíséri majd a kaszapistvan.hu honlap, amelyen interjúk, visszaemlékezések, Kaszap István életéhez és szellemiségéhez kapcsolódó tartalmak, internetes játék és folyamatos programmeghirdetések várják a látogatókat.

2015 szeptemberében fotókiállítással szeretnék megmutatni az élő egyházat a szerzetesség művészeti ábrázolásán keresztül. A kiállítás nem történelmi reflexió, hanem a mai szerzetesség egy-egy oldalát, „arcát” kívánja bemutatni művészi eszközökkel.

Fotó: Jézus Társasága

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria