Őrzők vagyunk – Megjelent Ferenc pápa szerdai katekéziseinek gyűjteményes kötete

Kultúra – 2018. május 7., hétfő | 20:33

A Magyar Kurír „Új Ember Kiadványok” sorozatában jelent meg a „Őrzők vagyunk – Szerdai katekézisek 2013–2014” című kötet. Ferenc pápa katekéziseit Tőzsér Endre piarista szerzetes fordította magyar nyelvre, továbbá előszót írt a kötethez, melyet az alábbiakban közreadunk.

Ferenc pápát épp egy szerdai napon, 2013. március 13-án választották meg. Felejthetetlen esemény, amikor megláthattuk kilépni a Szent Péter-bazilika erkélyére: egyszerű „Jó estét!”-tel köszöntött minket, együtt imádkoztunk vele a nyugalomba vonult Benedek pápáért, és mielőtt áldást adott volna ránk, kérte, hogy mi imádkozzunk érte. Ő az első pápa, aki Dél-Amerikából érkezett, ő az első pápa, aki a jezsu­ita rend tagja, ő az első pápa, aki annak az Assisi Szent Ferencnek a nevét vette fel, aki nyolcszáz évvel ezelőtt azt a küldetést kapta, hogy újjáépítse Krisztus romokban heverő Egyházát.

A megválasztása utáni héten a Szentatya még nem tartott általános kihallgatást, de már akkor egy hatalmas, látványos találkozásra került sor a hívőkkel, valamint az egyházi élet és a világi hatóságok nagyszámú képviselőivel a Szent Péter téren, 2013. március 19-én, Szent József főünnepén, amikor szentmisét mutatott be Róma püspöke péteri szolgálatának megkezdéseként, melynek keretében feladják rá a palliumot és átadják neki a halászgyűrűt. Ezen a szentmisén mondja el első jelentős homíliáját, amelyet pápaságának mintegy programbeszédeként is felfoghatunk. Gyönyörűen fogalmazza meg az őrzés hivatását: „Őrizzük Krisztust az életünkben, hogy őrizni tudjuk a többieket és őrizni tudjuk a teremtett világot!” Jelentősége miatt ezt a homíliát is felvettük ebbe a kötetbe.
Ferenc pápa a rákövetkező héten már átveszi XVI. Benedek pápától a stafétát, megtartja az első szerdai általános kihallgatást, amely éppen nagyhétre esik, ezért értelemszerűen első katekézisében a nagyhét jelentésének megéléséhez kíván szempontokat nyújtani. Egy héttel később pedig már Jézus feltámadásáról elmélkedik, egyben folytatja azt a katekézissorozatot, amelyet még XVI. Benedek kezdett el 2013. január 23-án a hitvallásról. Ferenc pápa első – egészen 2013 decemberéig tartó – katekézissorozata tehát a hitvallást veszi végig, melynek keretében sok elmélkedés szól az Egyház misztériumáról.
Ebbe a kötetbe még két további katekézisciklust vettünk fel: az egyik a szentségeket tárgyalja, a másik pedig a Szentlélek hét ajándékát.

De természetesen nemcsak a sorozatokba illeszkedő katekézisek olvashatók itt, hanem a Szentatya összes beszéde, amelyek a szerdai kihallgatásokon elhangzottak. Ilyenek az alkalmi katekézisek, melyeknek témái: a nagyhét, Szent József, a munkás, környezetünk védelme, a keresztények egysége, a nagyböjti időszak, Szent József, a nevelő, Jézus alázatos győzelme, Jézus feltámadása; valamint a két visszatekintés külföldi apostoli útjaira: a Rio de Janeiró-i ifjúsági világtalálkozó  és a szentföldi zarándokút.

Pápaságának második évében két nagy témakörről elmélkedett Ferenc pápa: az Egyházról és a családról. Ha érdeklődés mutatkozik rá, ezeket a katekéziseket is szeretnénk majd közzétenni. A harmadik évben, az irgalmasság évében elmondott beszédeket már megjelentettük egy kötetben. (A negyedik évet a remény témájának szentelte, a mostani, ötödik évben pedig a szentmiséről elmélkedik.)

Az eredetileg olasz nyelven elhangzó katekéziseknek nincs címük, legfeljebb a témájukat szokták megadni. A jelen kötetben található címeket – a szövegből kiemelve – mi adtuk.

Ferenc pápa szeret közvetlen kapcsolatban lenni az emberekkel, ezért szívesen szólítja meg őket, az előre elkészített beszédet mindig kiegészíti néhány mondattal, gondolattal. Igyekszik párbeszédet folytatni a hívőkkel, próbálja bevonni őket. Ennek egyik formája az, hogy kérdéseket tesz fel nekik, vagy azt kéri tőlük, hogy ők maguk tegyenek fel kérdéseket maguknak, és vizsgálják meg életüket. Amikor olvassuk Ferenc pápa tanításait, nekünk is érdemes arra gondolni, hogy ezek a tanítások elsősorban arra valók, hogy szembesítsenek minket magunkkal, saját gondolkodásmódunkkal, viselkedésünkkel, hitünkkel. Épp ezért jó, ha mi is megpróbálunk szívünk mélyén válaszolni a feltett kérdésekre. Ilyen kérdésekkel találkozhatunk: Gondoltatok már Istentől kapott talentumaitokra? Mekkora teret adok az Úrnak? Megállok-e beszélgetni vele? Mi szeretjük-e igazán Istent és a többieket úgy, mint Jézus? Hányan imádkoznak közületek a Szentlélekhez mindennap? Engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen? Mennyire szeretem az Egyházat? Imádkozom-e érte? Érzem-e, hogy az Egyház családjához tartozom? Mit teszek azért, hogy az Egyház olyan közösség legyen, amelyben mindenki érzi, hogy elfogadják és megértik? Közületek hányan imádkoznak az üldözött keresztényekért? Növelem-e az egységet a családban, az egyházközségben, a közösségben, vagy pletykafészek vagyok? Misszionáriusok vagyunk-e szavunkkal, de mindenekelőtt keresztény életünkkel, tanúságtételünkkel?

Egy másik formája a hívők bevonásának az, hogy a Szentatya házi feladatot ad nekik. Ebben a kötetben egy ilyennel találkozunk: utána kell néznem, mikor kereszteltek meg, hogy azt a napot hálásan a szívemben hordjam, és ugyanúgy megünnepeljem, mint a test szerinti születésnapomat.

A hallgatóság bevonásának harmadik formája az, amikor Ferenc pápa megismételtet egy-egy mondatot. Esetleg gyerekesnek gondolhatjuk ezt, de ha jól belegondolunk, valójában zseniális pedagógiai módszer: az ismétléssel sokkal mélyebben belénk ivódnak és átjárnak minket a kimondott szavak. Ilyen ismételt mondatok lehetnek: Isten erősebb! Aki gyakorolja az irgalmasságot, az nem fél a haláltól. Értem tetted, köszönöm, Jézus, értem tetted!

Engedjük, hogy magával ragadjon Ferenc pápa örömteli kereszténysége, egyházépítő türelme, gyengéd szeretete, missziós lendülete!

Ferenc pápa: Örzők vagyunk – Szerdai katekézisek 2013-2014 című kötet kedvezményes áron megvásárolható a Szent István Könyvhéten a Magyar Kurír standnál, továbbá az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria